UpdatesBlijf uit de ‘dode hoek’ van het energiedebat!

19 september 2016

Forse bedragen gaan over tafel in het debat over de energietransitie. Zetten we de ‘gelden’ in dit debat doelmatig in of zien we een zeer belangrijke ‘energiebron’ over het hoofd? Sociale innovatie zit duidelijk in de ‘dooie hoek’ van dit publiek debat! [PS overigens geldt hetzelfde voor het debat over circulaire economie!]

Transitiedenken

Tweehonderd miljard euro voor een transitie naar Duurzame Energie, pleit VNO NCW dit weekend in het licht van de recente en ook McKinsey laat zich in het FD van afgelopen zaterdag (p.2) horen over nut en noodzaak van flink investeren in de transitie. ‘Een versnelling vergt miljarden aan extra investeringen, maar levert ook rendement op in de vorm van tienduizenden banen, extra economische groei en een sterker Nederland’. Waardevolle bijdrages aan een debat dat dringend nodig is aan versnelling en verdieping als we willen dat ondernemerschap in 2025 – 2030 nog steeds toekomstbestendig is. Maar is het genoeg? Gerespecteerd Hoogleraar Jan Jonker doet een flinke duit in het zakje in aanloop naar Prinsesdag met een Delta-plan. Maar ook dat? Is dat genoeg?

Handvat 1

Kijk integraal Er wordt een duidelijk handvat om tot succes te komen aangereikt in het FD-artikel: Kijk in een andere hoek! We kijken teveel met eenzijdige focus naar het opwekken van duurzame energie, waardoor de uitstoot van koolstofdioxide gelijk is gebleven. Een breder einddoel met integrale doelstellingen, een stevige investering en beleidszekerheid is volgens het artikel wat ons tijdig naar een geslaagde energietransitie helpt.

Handvat 2

Mens-kracht! Het netwerk van mensen dat zich druk maakt om circulaire economie en energietransitie is sterk groeiende en evenredig op alle fronten. Sociale innovatie potentieel uur sang. Echter in alle debatten horen we investeringsbedragen die zich richten op algemene terminologie en technologische ontwikkeling. Waar is de factor ‘mens’? En hoe kunnen we budgetten slim bundelen zodat we bestaande budgetten – voor onder andere het optimaliseren van die menskracht – slimmer inzetten?

Missing link

Is het een correcte vooronderstelling in het doelmatigheidsdenken dat investeringszekerheid en technologische innovatie de sleutel naar de transitie? Is het sociaal innovatieve aspect van dit denken voldoende belicht in het debat? We reiken de uitspraak aan van Volberda die stelt dat 75% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie en slechts 25% door technische innovatie.

Menig macro-denker zal nu over ons heen vallen, want zo makkelijk is die link toch niet te leggen? Sociale innovatie is toch een transformatie-aspect en geen transitie-element? Om hen het gras voor de voeten weg te maaien: misschien niet, maar over 1 ding kunnen we het niet oneens zijn: Er zijn niet alleen meer euro’s nodig maar vooral -simpelweg- meer mensen nodig -zowel aan overheids-, als ondernemerszijde als die van de inwoner en het onderwijs – als we tijdig een transitie willen kunnen maken voor een toekomstbestendige economie. En iedereen kan als een grotere of kleinere radar in het systeem – van macro tot micro – een bijdrage leveren om tot OPLOSSINGEN te komen voor toekomstvraagstukken. Maakt het dan uit hoe het precies heet? Nee, maar het maakt wel uit of het gebudgetteerd is. En dat lijkt nu niet te gebeuren.

Meer ambassadeurskracht

Een meerderheid van de mensen -en met name het talent van de toekomst, jongeren – wil graag binnen of op het randje van hun invloed meebouwen aan een circulaire en duurzame economie. Echter wordt daar in onze ervaring vanuit de organisatie vaker niet of onvoldoende dan wel op gefaciliteerd. Leiderschap, mindset en systemen zijn vooralsnog in de praktijk onvoldoende voorbereid op deze onderbenutte ambassadeurskracht. Ambassadeurschap is bij voorlopers als onder meer Interface en Albron een effectieve manier gebleken om met huidige, bestaande resources tot nieuwe oplossingen te komen. Daarover wordt in de huidige discussiestukken amper gerept en daarmee betitelen wij sociale innovatie als ‘dooie hoek’ van dit debat.

Ons pleidooi

Blijf uit de dooie hoek. Maak ruim baan voor die mensen die willen en gebruik deze overvloed van menscapaciteit en versnel daarmee de transitie met deze ambassadeurskracht. Of beter nog: Zorg dat je gezien wordt!

Met subsidie

De AmbassadorWise aanpak is erkend als sociaal innovatieve aanpak door diverse organisaties, zoals MVO Nederland, Nijenrode en het voormalig Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. Tevens valt onze aanpak onder de ESF-subsidie die in de periode van 14 – 25 november 2016 kan worden aangevraagd. First come, first served!

http://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10310878/vno-ncw-200-miljard-voor-duurzame-energie

https://fd.nl/opinie/1167793/versnelde-energietransitie

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

© 2022 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring

2022