UpdatesCirculaire economie – van indutten naar versnellen met de kracht van ambassadeurschap – 3 must-do’s

5 september 2016

We hebben simpelweg meer mensen en andere sfeer en taal nodig voor het realiseren van een nieuwe -circulaire- economie. En dat lukt maar mondjesmaat met de huidige insteek. Terwijl de oplossing binnen handbereik ligt. Met de tot op heden onderbenutte kracht van ambassadeurs kunnen we namelijk versneld naar een nieuwe economie. Een korte blog hoe we van ‘indutten’ komen naar versnellen met 3 ‘must-do’s’.

Van indutten

Bij het lezen van het SER-advies deze zomer hebben we de luciferstokjes laten aanrukken om onze ogen open te houden. Een overzicht van trends en activiteiten in het land rondom het thema Circulaire Economie (CE) met als belangrijke slotsom: er gebeurt al veel, er is al veel overlap en laten we het met elkaar over de betekenis van CE hebben.

Als je net als wij al meer dan 20 jaar in dit onderwerp werkzaam bent dan staat het huilen je nader dan het lachen bij het lezen van dit bericht. Want hebben we deze onzinnige semantische discussie niet al vele malen eerder gevoerd, toen het begrip Duurzaamheid werd ingevoerd? En 10 jaar later weer toen de term MVO en CSR ‘hot’ waren? Gevolgd door een oorlog van begrippen als ‘cradle to cradle’, MBO, etc.?

Heeft het ertoe geleid dat er hordes mensen op het puntje van hun stoel zitten en roepen ‘jaaaa – ik kan niet wachten! Gaan!’. Nee. Er zijn zeker goede dingen gebeurt, mooie netwerken opgezet en best practices ontstaan. Maar het kan nog veel sneller.

Naar versnellen

Naar een Nieuwe Economie is een urgente zaak. Net als dat China en Amerika het Klimaatprotocol ondertekenen. Echter dat meer en meer ondernemers, overheden en onderwijs op een andere manier naar de werkelijkheid gaan kijken naar impact, herdefiniëren van waarde en op zoek gaan naar nieuwe business modellen – dat is net zo belangrijk en heeft mogelijk nog wel een grotere kracht dan een decreet van Obama.

In de praktijk zien we dat een grote groep organisaties in een netwerk of individueel bezig is met het onderwerp met behulp van allerhande visiestukken, management tools, checklists en verslaglegging. Zo maakt ISO een mooie beweging naar het betrekken van stakeholders in dialoog als verplicht onderdeel van een certificaat. Maar al met al zijn dit veilige, ‘blauwe’ manieren om naar een nieuwe economie te komen. De vraag die we onszelf moeten stellen is of we het met dit tempo wel zin heeft.

Stel je bent -bijvoorbeeld- een internationaal bouwbedrijf met duizenden medewerkers en je hebt de spanning van modulair bouwen, robotica en 3D-printing en grondstoffenschaarste in je nek hijgen? Of een agro-food bedrijf met onrust in de markt als gevolg van klimaatschade, de wens om gezonder en verantwoorder te eten in een wereld waar de vraag groter wordt dan het aanbod. Of stel je de urgentie bij de overheid eens voor die het publiek belang in al deze thema’s dient te bewaken in een snel veranderde maatschappij!

Kunnen we ons dan permitteren om de langzame, veilige weg van systeemgerichte oplossingen te nemen? Wij geloven dat er een snellere weg is waar je met meer energie en plezier je club in beweging krijgt en dus toekomstbestendig houdt? Met meer werkplezier en een grotere return on investment van je ‘investment’!

Drie must-do’s

Meer mensen betrekken

Een nieuwe economie vraagt simpelweg om meer mensen die meedenken en –doen over andere manieren van ondernemen. En mensen willen dat heel graag. In de praktijk blijken deze onderwerpen te lang in de boardroom of een Duurzaamheids- of KAM-adviseur te kleven. En dat terwijl op alle niveaus goede ideeën leven en mensen juist heel erg graag willen meedenken en -doen. Betrek ze, verbreed de blik en laat ze meedenken over de full picture van de organisatie in de keten. En gebruik daarvoor een tijdelijke structuur – dat houdt de boel flexibel. De praktijk levert verrassend positieve resultaten! Wij horen vaak ‘dat hadden we eerder moeten doen’. Lees deze casus.

Gevoel van positieve urgentie

De wereld vergaat niet, maar zit vol kansen. Als je dat niet denkt, vervalt de meerderheid in apathie, leerden we van het dossier ‘Klimaat’. Alleen….dat gevoel dat er een enorme en haalbare kans ligt ontbreekt bijna in ieder programma dat werkt aan een circulaire economie. Dat het mogelijk is om vanuit dat gevoel van kansdenken een andere aanpak te organiseren met vaak weinig financiële middelen en nog onvoldoende kennis en competenties in huis is inmiddels bewezen door pioniers (zie o.a. casussen in deze Update) en dat werkt inspirerend. ‘Yes – we can’ is een geniale oneliner en doet recht aan het effect dat we ook in CE kunnen bewerkstelligen door minder op ratio en meer op emotie in te spelen. In deze casus lees je een andere wijze waarop dit kan.

Een andere naam!

Ik weet niet hoe het met jou zat maar mijn herinneringen aan het vak Economie wekken geen warme gevoelens of blije herinneringen bij me op. Eerder een onderdrukte geeuw. Als dat 20 jaar geleden al zo was dan is daar nu niets aan veranderd. Een term als CE roept enorm veel ruis op, heeft voor menigeen een associatie met ‘het onderdrukken van je gaap in de klas op de middelbare school’ en wordt nog steeds onterecht als ‘linkse politiek’ weggezet i.p.v. de toekomst van het ondernemen. Zo’n term is volledig ongeschikt om mensen in beweging te zetten naar vernieuwing van de economie. Wat we wel nodig hebben is een term die past bij de doelgroep – qua leefstijl, invloed en ambitie- , bij de context van een bepaald moment en doel en bij de sfeer die daarbij heerst. Als je al iets ‘ronds’ er in wilt hebben, laat het dan een werkwoord zijn als ‘circuleren’ ofzo – dan is er nog iets van beweging. Zoals ‘Mission Zero’ in deze casus.

Liever dus een vlotte term op maat met een tijdelijk karakter en een groep mensen die zich in een tijdelijke vorm organiseren en positief verbinden om een gedeeld doel. Dan gaat ‘het balletje sneller rollen!’. Gelukkig loopt het nog een beetje goed af met het SER-advies en schrijft men in ditzelfde stuk -weliswaar in ambtelijke taal- over de urgentie om met elkaar te zoeken en te leren en het belang van dat wat al lukt aan vernieuwen van de economie verder uit te vergroten. ‘Hoe dan’ wordt niet ingevuld maar laten we dat dan aan de ambassadeurs overlaten 😉

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

© 2022 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring

2022