UpdatesDe andere kant van innoveren

17 februari 2016

Het lukt ze. De verkopers van de televisieshows als Tell Sell. Ze weten het iedere keer bijna voor mekaar te krijgen dat ik heel erg graag een komkommerplakjesmaakapparaat en vervolgens ook nog een aardbei-snijder dreig aan te schaffen. Je denkt even dat het een heel handige innovatie is. Dat je het moet hebben en er zelfs een fantastische koop aan hebt dankzij de toevoeging ‘nu beslissen is 40% korting’. Godzijdank lukt het me elke keer te bedwingen en verontschuldig ik me tegenover mezelf met de gedachte dat ze me op mijn ‘zwakke moment’ te pakken hadden. Overdag tv kijken doe ik voornamelijk als ik ziek ben ofzo.

Deze organisaties doen iets heel erg goed en er zal ongetwijfeld iemand ontzettend rijk van worden, maar het kan nog beter. Immers zijn het -als we de wijsheid van Michael Porter e.a. in pacht nemen – hebben organisaties die waarde leveren aan de maatschappij een grotere kans op groei hebben en competitiever zijn. Van Andre Nijhof en Ronald Jeurissen leren we dat organisaties die maatschappelijk intelligent zijn zorgen voor gemotiveerdere ‘minds’ in en om de organisaties.

Wat is dat dan? Wat bedoelen we wel met maatschappelijk intelligent. Een komkommersnijmachine lost niet direct een maatschappelijk probleem op. Misschien wel een sociaal probleem, namelijk voor de man of vrouw die ’s middags toe is aan wat artificiële aanspraak tegen een hoge prijs of een onderwijsprobleem – zo’n Tell Sell programma is als een duur lesje marketing.

Maatschappelijk intelligent of of maatschappelijke waarde leveren zegt iets over de bijdrage die je als organisatie kan leveren. Dat gaat verder dan de bijdrage als: we leveren werkgelegenheid op. we zorgen voor economische groei. We hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. En in de ‘ik-pas’-maand drinken we met alle collega’s een maand geen biertje of wijntje. Maatschappelijke waarde leveren is dat je echt een maatschappelijk probleem oplost, nu of in de toekomst.

De Waka-Waka lamp is daar een concreet voorbeeld van: het levert een onderwijsprobleem op, een gezondheidsprobleem en zelfs een inkomstenprobleem in heel veel ontwikkelingslanden met 1 simpele oplossing: een lampje -en inmiddels ook batterijoplader- op zonnecellen. Een fantastisch initiatief van een stichting. Maatschappelijke waarde is nog breder. Bijvoorbeeld ook een overheid die doet wat ie moet doen in een veranderende wereld. De drie transities die momenteel bij gemeentes worden doorgevoerd zijn -hoe lastig het nu ook gaat – in feite en poging tot maatschappelijke waardecreatie. Ontzorgen zoals tot op heden in de verzorgingsstaat gebeurde is immers niet doelmatig gebleken en weerhoudt mensen van zelfvoorzienend handelen. En dat hangt weer samen met onderwijs: want hoe leiden we de mensen op in deze maatschappij? Goede volgers die zich houden aan de veel te strikte kaders van de instellingen of kritische, proactieve netwerkers die hoog zelfbewust en creatief voorzien in hun eigen behoeftes en die van anderen?

Maatschappelijke waarde leveren is een noodzaak voor alle type organisaties. Is het geen morele plicht dan is het wel voorwaarde om te overlegven. De betekenis beperkt zich niet tot het beperkt geladen begrip MVO of een ‘doelmatige overheid’. Het is een andere mindset. Het is ‘de andere kant op innoveren’: denken vanuit werkelijke maatschappelijke behoefte. Niet enkel vanuit de gedachte ‘hoe kan ik meer geld verdienen, meer nemen – mogelijk zelfs ten koste van anderen’. Maar denken vanuit een taart die we met elkaar groter maken waardoor het voor anderen beter wordt en daar dan ook nog goed en met plezier je boterham mee kunnen verdienen. Mensen houden van het leveren van een zinvolle bijdrage. Dat motiveert. Dat inspireert. En zet aan tot actie. Met die mindset versterken we de economie en luiden we het einde van het Tell sell tijdperk in.

The United Nations lanceerde vorig jaar september een prachtig richtinggevend kader op voor mensen in wat voor organisatie dan ook om die zinvolle bijdrage te leveren: Sustainable Development Goals 2030. Een overzicht van doelen waar we in deze wereld keihard aan moeten werken. Als jij bij een (Semi-)-overheid werkt of een commercieel bedrijf, dan kun je op een of andere manier bijdragen aan bijvoorbeeld het oplossen van armoede, het voorzien in een duurzame energie, circulaire business modellen of het tegengaan van ongelijkheid en geweld. En oplossingen die we hier bedenken kunnen direct van toepassing zijn voor de hele wereldwijde markt, dankzij internationalisering. Dat is de manier waarop we in de toekomst steeds vaker ons geld verdienen. De ‘muren’ tussen overheid, organisaties van burgers en ondernemers en onderwijs zullen steeds meer wegvallen. De echte oplossingen komen uit samenwerking tussen deze partijen, van de mensen die voorlopen en vooruitdenken. Wij noemen deze menens ambassadeurs. Geen boegbeelden maar doeners. Mensen die geen ‘lichtgevende onderbroek met 50% korting’ innoveren, maar zorgen dat scholen niet alleen kinderen opvoeden, maar hele gezinnen leren om gelukkig en geweldloos te leven. Mensen die zorgen dat burgers en ondernemers samen zorgen voor nieuwe energieconcepten en de overheid van hoeder van basisvoorziening eerder als lastpost wordt beschouwd.

Sociale innovaties hebben de toekomst. Maar dan moeten we wel dringend de andere kant op innoveren.

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

© 2022 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring

2022