UpdatesDomino!

5 september 2014

Vroeger was ik dol op spelletjes. Nog trouwens. En ik had een zwak voor domino. Uren kon ik tafels vol bouwen met dominostenen. Eén ‘tikkie’ er tegen aan en daar ging het. Steeds sneller en sneller. Hoe beter ik er in werd, hoe creatiever de routes en effecten werden. Over bruggen, met grotere en kleinere blokken en mijn specialiteit: een dubbele waaier.

Met AmbassadorWise doen we eigenlijk niet anders dan een gelijksoortig domino-effect na te streven als we verandertrajecten vormgeven of faciliteren. Onze visie op veranderen is te vergelijken met het domino-effect. Je zet iets in beweging dat steeds sneller en steeds meer mensen in beweging zet in een bepaalde richting. Je zet iets in beweging met een kleine beweging, de dominostenen komen een voor een in beweging en soms blokkeert er een stukje en leg je de blokjes weer goed – altijd met uiterste zorgvuldigheid zonder de andere stukjes aan te tikken! Dan komt er opeens een verrassend mooi en onverwacht effect in een stukje omdat dominostukjes alle kanten op gaan – anders dan gepland maar met een verrassend goede wending.

Zo ook in de gemeente Zoetermeer. Met de ambitie om een flexibeler overheid te worden waar met minder effort meer werk verzet kan worden en participatie vergroot, is het belangrijk om als organisatie in de werkprocessen mee te veranderen. Onder de noemer ‘Het Nieuwe Werken’ wordt eraan gewerkt om medewerkers flexibeler en onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar te laten samenwerken. De wereld waarin de gemeente zich beweegt, verandert voortdurend en in een steeds hoger tempo. Wij willen een toekomstgerichte organisatie ontwikkelen, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan.’, aldus projectleider Dinah Letteboer-van der Wilk. Ondanks wenkende perspectieven als hogere productiviteit, meer creativiteit en innovatie en een betere balans tussen werk en privé, blijkt die verandering toch erg moe

Christa noemt het zelf de ‘ambassadeursaanpak’: we hanteren een aanpak waarbij we ons richten op de mensen die willen. We gebruiken de kennis, kunde en ervaring van de ambassadeurs en vullen die aan met kennis en vaardigheden om veranderingen in gang te zetten. We richten ons op de werkstijlen in de dagelijkse praktijk. We zijn gestart met verbeteracties op bijvoorbeeld anders vergaderen, meer grip op je werk, slimmer samenwerken. En wat we nu zien is dat er steeds meer verander energie vrij komt. De ambassadeurs pakken zelf onderwerpen op zoals informatiebeveiliging, werkplekinrichting en slimme manieren om overzicht te houden op je dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een lerende organisatie die zelf in staat is continu te verbeteren en aan te passen. En dat was nu net de doelstelling van Toekomstgericht Zoetermeer, het overkoepelde programma waar Het Nieuwe Werken onderdeel van is. ilijk in gang te zetten. We zochten hulp om Het Nieuwe Werken vorm te geven en te laten werken en die vonden we bij Christa van der Aa. Zij is op een inspirerende en vernieuwende manier bezig met haar vak. Ervaren als ze is door onder andere de bijzondere wijze waarop ze Het Nieuwe Werken geïntroduceerd heeft bij ABN AMRO en geassocieerd met AmbassadorWise.

De positieve energie die deze mensen uitstralen trekt weer andere mensen aan die ook het wenselijke gedrag gaan vertonen. En zo ontstaat op heel effectieve wijze een snelle en relatief goedkope manier om de organisatie ontwikkeling voor elkaar te krijgen. We zijn als mensen immers van nature gemaakt om elkaars gedrag te kopiëren. En slimme trucs om het anders toe doen of beter te doen neem je toch liever aan van je directe collega, dan van een duur adviesbureau.

De meerwaarde die de ambassadeursaanpak biedt is dat de facilitators de mensen enkel een klein duwtje in de juiste richting geven om ‘anders’ te gaan werken, maar de mensen zelf hun verandering laten vormgeven. Als een domino-effect. Zoals dit filmpje waanzinnig mooi samenvat! Mis het niet.

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

© 2022 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring

2022