UpdatesKrachtsessie: versneld naar een circulaire economie

24 januari 2017

Maandag 23 januari jl vond er een bijzonder evenement plaats in Zwolle; een Kracht-sessie met vooraanstaande bedrijven, onderwijs en overheden uit de regio. De sessie vond plaats in het licht van de Nationale Week van de Circulaire Economie. De sessie had tot doel om de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen in de regio te versterken. Om de transformatie naar een nieuwe -circulaire- economie te versnellen is een goede samenwerking tussen deze partijen noodzakelijk. Door deze krachtenbundeling kunnen dergelijk grote (toekomst)vraagstukken gezamenlijk worden en de kansen beter en effectiever benut. Het collectief AmbassadorWise initieerde en organiseerde deze bijeenkomst.

In de regio is er op diverse fronten volop beweging bij organisaties om slimmer gebruik te maken bij het verbruik van grondstoffen. Dit thema vormt juist in de Regio Zwolle een grote kans omdat er van oudsher veel maakindustrie gevestigd is. Juist de maakindustrie wordt in de toekomst geraakt door de toenemende schaarste van grondstoffen in ketens en de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Met reeds vele goede voorbeelden in de regio, zoals Mijn Waterfabriek, Dutchbike, Zalsman en Ergodirect is er in Zwolle een positieve beweging gestart richting een nieuwe, circulaire economie.

Oplossingen voor toekomstvraagstukken

Aan tafel zat een gemêleerd gezelschap van onder meer de Gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim, Agri&Food Innovatie cluster Regio Zwolle, Rabobank en Natuur en Milieu. Koploper en pionier in de Circulaire Interface Modular Carpets trapte als gastspreker af met concrete voorbeelden uit de praktijk waarop innovatief is samengewerkt aan nieuwe business modellen met grootse resultaten. ‘Oplossingen voor een circulaire economie zullen in de toekomst moeten worden gevonden in nieuwe business modellen en intensieve samenwerking tussen publieke en private organisaties en ondernemers onderling’, aldus spreker Geanne van Arkel.

Krachten bundelen

‘We kunnen met elkaar samenwerken op dit complexe vraagstuk als we vanuit een gedeelde visie handelen. Dan wordt iets wat lang als uitdaging is beschouwd opeens een kans voor dit internationale vraagstuk’, aldus Wethouder Rene de Heer.

Afgelopen maandag werden visies op het onderwerp en ambities en activiteiten voor de komende tijd met elkaar gedeeld. Hierdoor worden budgetten slim ingezet en zoveel mogelijk ondernemers en andere stakeholders in de regio bereikt.

Nationale Week van de Circulaire Economie

Dit evenement is georganiseerd door het bureau AmbassadorWise in het kader van Nederland Circulair! voor de tweede keer de Week van de Circulaire Economie. De week staat in het kader van een nieuwe economie waarin wordt gestreefd naar een circulair systeem waarin niets verloren gaat. Tijdens deze week openen organisaties die bezig zijn met circulair ondernemen hun deuren. AmbassadorWise werkt reeds 20 jaar met pioniers aan de ontwikkeling van nieuwe business modellen in de nieuwe, circulaire economie. Meer informatie: www.DeWeekVanDeCirculaireEconomie.nl

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

© 2022 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring

2022