Nieuws

Schermafbeelding 2023-10-13 om 13.42.55

Eet jij graag kip? Medewerkers van Plukon Food Group kregen een test voorgelegd: Echte kip en het eigen nieuwe alternatieve proteïne product en proefden het verschil (bijna) niet. ‘Een indrukwekkend resultaat’, aldus Manager Corporate Sustainability Lotte Kroeze en Innovation Director Gerda Zijlstra. De test was onderdeel van de start van een inspirerende workshop voor het Europese management van Plukon, gericht op duurzaamheid en innovatie. Leiders gingen samen aan de slag met hun toekomstbeeld om als leider nog meer richting te kunnen geven aan deze onderwerpen.

Uitdagingen voor de toekomst

‘Het feit dat zelfs onze eigen mensen het verschil moeilijk of zelfs niet kunnen maken, is een indrukwekkend resultaat en toont aan hoe ver we in dit proces zijn gevorderd’ aldus Gerda Zijlstra. ‘De ontwikkelingen in de markt van alternatieve proteïnen gaan razendsnel en we zijn blij als Plukon daarin een relevante rol te spelen. We hebben hoge ambities in verduurzaming en onze nieuwe producten op basis van mycoproteïne spelen daarin een grote rol, maar ook zaken als reductie van CO2-footprint en verpakkingen. De nieuwe wet CSRD is hierin voor ons een geweldige kans om meteen op veel plekken in de organisatie extra duurzaam te ontwikkelen.’

Nieuwe CSR ambitie en CSRD

De leiders van de Europese foodorganisatie maakten kennis met de hernieuwde ambities en de ins en outs van CSRD. We zijn ook aan de slag gegaan met elkaar: Iedereen kan bijdragen aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen. Door deze kennis te delen, gaan we sneller. In een interactieve workshop in samenwerking met expert Charlotte Extercatte van het platform 100 Months to Change maakten deelnemers kennis met elkaars denkbeelden over verduurzaming.

Toekomstbeeld

In korte workshops werd een toekomstbeeld verkend: ‘Hoe ziet de organisatie er nu uit en hoe ziet het eruit als de duurzame doelen zijn gerealiseerd? ‘Het was inspirerend om te zien hoe de ideeën van de verschillende groepen elkaar versterkten: Samen hebben we in minder dan een uur een gedeeld kompas voor de toekomst gecreëerd’.

‘Handen uit de mouwen’ types

‘4C The Future’ is een van de belangrijkste vaardigheden van een leider die met transitie te maken heeft. Als dat staat gaat implementatie en governance vaak sneller en soepeler, omdat men dezelfde taal spreekt.

Charlotte: ‘De antwoorden voor de toekomst liggen vaak in de organisatie zelf of hun eigen netwerk. Dat hoef je alleen nog maar te ontginnen. Deze workshop sloeg heel goed aan bij de ‘handen uit de mouwen’-types van Plukon’.

What’s next?

Lotte: ‘Er is visie en er zijn doelen. Maar wanneer sta je nou met de hele groep leiders stil bij het beeld dat we daarbij hebben? Deze managementbijeenkomst was een unieke kans. We markeren hiermee het begin van een reis waarin we samen optrekken om op alle fronten verder te verduurzamen. De uitkomsten krijgen een plek in het proces van voorbereiding op CSRD. Volgend jaar presenteren we de balans, wanneer we weer samenkomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we meer snelheid maken door deze middag. Er is begrip, energie en veel ambitie’.

Met klanten over verduurzaming in gesprek gaan : hoe doe je dat?

ABN AMRO MeesPierson voert steeds meer gesprekken met klanten over (verdere)verduurzaming van bijvoorbeeld hun woning, het vastgoed, hun bedrijf en de beleggingsportefeuille. Dat is een andere rol van de teams en brengt nieuwe onderwerpen op tafel. Hoe voer je dat gesprek? Wat werkt al goed en wat hebben teams (meer) nodig om van gesprek tot concrete verduurzaming te komen met de klant? Ontdek in dit bericht wat de beleggers, hypotheekspecialisten en vermogensbeheerders van ABN AMRO hieraan doen.

Versnellen met ambassadeurs

De gloednieuwe S-25 is in het leven geroepen om als voorloper met elkaar te werken aan het onderwerp verduurzaming bij klanten. Deze groep van 25 ambassadeurs volgde als kickstart van hun programma de 100MTC Experience Let’s Go Beyond i.s.m. 100Months to Change. Expert Charlotte Extercatte van Transform4C begeleidde het krachtteam dat deze S-25 begeleidt en faciliteerde de Experience op 13 juni samen met Iris Mekers van ABN AMRO. Dit is een van meerdere trajecten van 100 Months to Change binnen ABN AMRO, de grootste partner uit het platform.

Krachtteam in positie

Om deze Experience tot een succesvolle interventie te maken, werd eerst een krachtteam geformeerd. Zij bereidden deze Experience voor en zorgen voor een goede follow up. Uit de bijeenkomst kwamen heldere prioriteiten waarop ambassadeurs met het krachtteam samen kunnen werken aan het versneld ontwikkelen. Zoals het samen reflecteren op klantgesprekken of het optimaliseren van beschikbare informatie in de organisatie. Het krachtteam organiseert hierin de volgende stap. Veel professionals geven aan dat er inspiratie genoeg is en zelfs teveel en dat ze graag zien dat er ruimte is om meer aan actie te werken. De transformatie aanpak die in de Experience is gepresenteerd, biedt hiervoor handvatten aan de S-25.

Experience Let’s Go Beyond

De Experience Let’s Go Beyond was gericht op activatie van leden van de S-25 vanuit pioniersinzichten en een verhaal van pionier Interface in de film Beyond Zero. Het pioniersverhaal van Interface raakt de intrinsieke motivatie van de groep en zorgt voor gedeelde taal in het gesprek dat volgde op de filmvertoning. Erwerd gesproken over wat goed gaat in het transitiewerk van ABN AMRO en wat ambassadeurs meer nodig hebben om met klanten meer gesprekken te voeren. De focuspunten zijn hierin gevonden en in de volgende bijeenkomsten zullen deze worden opgevolgd met actie.

Focus : Met klanten in gesprek

De grootste impact van ABN AMRO zit in het gesprek voeren met klanten om tot verduurzaming over te gaan of deze te versnellen of voor het kiezen voor duurzame producten en diensten. Door met elkaar de Experience te doorlopen komen klant en medewerker met elkaar in een diepgaand gesprek over de kansen die verduurzaming biedt en de mate van motivatie om hierin (meer) te doen. Ook is het belangrijk voor ambassadeurs om daarin leiders en gelijkgestemde teamgenoten te betrekken. Door MovieTime! of het organiseren van een eigen Experience, heeft partner ABN AMRO de kans om leiders, teamgenoten en klanten mee te nemen in zo’n gesprek.

ABN AMRO grootste partner

ABN AMRO is de grootste partner in het netwerk van 100 Months to Change. De bank is de eerste en enige bank in Nederland die de manier van pioniers inzet om versneld het klimaatakkoord te implementeren en andere duurzame doelen te realiseren. Er zijn reeds meer dan 20 groepen van ABN AMRO met een totaal bereik van 1100 medewerkers in gesprek gegaan tijdens de Experience s Let’s Go Beyond. Ook werkt de bank vanuit Circl en Impact Nation met klanten en medewerkers samen in deze Experience. “het is zoveel meer dan inspiratie’ en ‘we gaan hiermee echt voorbij praten’ en ‘goed om aan echte actie met focus te werken’.

Acht partners willen versnellen in de Nieuwe Energietransitie van Overijssel – hoe doe je dat in een decentraliserend speelveld? Klimaat- en energiedoelen zijn bikkelhard. Hoe deze decentraal te organiseren is een nieuw samenspel dat vraagt om energie op het proces. Met een helder beeld op de toekomst en een verbindend festival om de netwerken optimaal te ontsluiten, kwam dit project tot leven. Met een nieuwe sound van The Voice of Holland zanger Airto raakten we de mensen op de gevoelige snaar om samen nog meer PetaJoules te verduurzamen. Energietransitie is immers mensenwerk en met zoveel bevlogen professionals heeft het in Overijssel een heel kansrijke toekomst.

1679587364874

Hoe transformeer je met de kracht van de publieke sector naar een circulaire economie? Zet 3V’s in.

DuurzaamDoor is een initiatief van RVO en Ministerie van LNV met als ambitie om te leren hoe je binnen de circulaire economie kan versnellen in transitie, specifiek voor ambtenaren. Door overheden en maatschappelijke initiatieven samen te brengen, wordt samengewerkt aan het leren over transformeren als manier om te versnellen in de transitie opgaves. Deze worden nu niet gehaald, zoals blijkt uit de SDG monitor en reports, zoals het Circular Gap report.

Het kan wel : inzichten van voorlopers

De doelen zijn wel haalbaar als er meer ambtenaren zijn die weten hoe om te gaan met transitie. ‘Het is immers geen project of programma’, aldus 100MTC Expert Charlotte Extercatte. ‘Transitie vraagt iets anders van ambtenaren, namelijk het omgaan met  complexiteit in ecosystemen en inhoudelijke opgaves, snelheid en menselijkheid bij verandering met grote impact’, voegt transitie expert Tessa de Haas toe. We delen de drie inzichten die pioniers en voorlopende ambtenaren in de praktijk als succesvol hebben ervaren om tot beweging en versnelling in transitie te komen.  

1 Formuleer een voorstelbare visie op de toekomst

2 Maak een vraaggericht proces

3 Organiseer vakmanschap

Dit zijn de drie belangrijk inzichten voor ambtenaren om werken aan transitie opgaves sneller en makkelijker te maken.

Transform4C en Duurzaamdoor werkten in de afgelopen jaren samen met veel ambtenaren en delen deze inzichten in het whitepaper. De inzichten zijn hier te zien in video.

Transformatieaanpak

De manier van werken van Transform4C helpt DuurzaamDoor om in kaart te brengen waar mogelijkheden tot versnelling in transitie liggen bij stakeholders van de opgave. Transform4C werkt in de afgelopen jaren met DuurzaamDoor in het algemeen en in het bijzonder met de Participatietafel Circulaire Economie aan het versnellen van de circulaire economie. In meerdere fasen werkt zij met DuurzaamDoor aan Sprints rondom thema circulariteit en wat een ambtenaar kan doen om innovatieve circulaire initiatieven te helpen opschalen, zodat we de doelen uit het grondstoffenakkoord halen. Om in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken door vooral meer te recycelen en upcycelen is het wenselijk om te versnellen in transitie. Tijdens deze samenwerking werd onder meer vastgesteld waar focus nodig is om te kunnen versnellen, zoals de bijdrage van ambtenaren in transitie opgaves in de regio. Hierover is kennis opgehaald, gevalideerd en vervolgens wordt ingezet op doorwerking door middel van onder meer ronde tafels, artikelen en webinars. Hiermee voeden we ambtenaren in regio en rijk en partijen uit het ecosysteem om tot versnelling te komen. Dit programma heet nu ‘Ambtenaren met Lef’. 

Proces is key

Ook leert DuurzaamDoor zelf van het werken in transitie : de participatietafel werkt zelf met de theory of transformation om het eigen werk te organiseren. In deze sprintjes is het proces organiseren belangrijk gebleken en daarop was onvoldoende capaciteit beschikbaar. Daarop heeft DuurzaamDoor Process Support van Transform4C ingezet. De meerwaarde was groot omdat het werken in transitie een beroep doet op nieuwe vaardigheden in het team. Het aantal mensen dat actief is in de circulaire energie is groot. Heel veel wordt bilateraal of in groepsverband georganiseerd en het neemt dan ook veel tijd en regelwerk in beslag. Ook was het werken in sprints en vanuit krachtteams nieuw voor DuurzaamDoor. Het werken op deze manier vraagt om een andere manier van plannen en organiseren. De inzet van een Sprint Proces Support faciliteert dit door de planning en organisatie van de sprints te begeleiden met behulp van handige tools die je in een sprint kunnen ondersteunen.  

> Benieuwd naar het verhaal van Proces Support bij DuurzaamDoor? Lees hier het interview.

Meer weten over de mogelijkheden om een Sprint proces support binnen je team te krijgen? Klik hier.

Diverse bronnen

Een overzicht van verhalen van Ambtenaren met Lef in een whitepaper en webinar uit 2022.

Een overzicht van het whitepaper en webinar uit 2023

Het eerste onderzoek dat Transform4C met DuurzaamDoor in 2019 deed:  Perspectief met onderzoek.

62e3636f-9a0f-457b-ad23-1a469ecc01b8
81638b94-2e6c-466d-a1d9-c2c7cfc24e30

Acccountants hebben het druk met de implementatie van nieuwe ESG-regelgeving, zoals CSRD. Dit zorgt voor veel werk bij klanten die verplicht verantwoording moeten afleggen over niet financiële prestaties. Dat vraagt veel van de klant en accountant, zoals: hoe waardeer je die cijfers? Hoe zorg je dat de wetgeving niet de zoveelste tickbox actie wordt maar ook echt tot actie leidt?

EY loopt voorop onder accountants door de inzet van Experiences bij collega’s en klanten als manier om ESG thema’s en de droge doelen en criteria uit de CSRD wetgeving tot leven te wekken : wat betekenen deze onderwerpen in de praktijk? Door de verhalen achter de feiten te kennen, kunnen accountants de informatie beter beoordelen. Pas dan is de niet-financiele informatie voor leiders betekenisvol en een krachtig stuur voor het organiseren van de transitie opgaves.

Met EY hebben we hele toffe Experiences gedraaid met in totaal meer dan 300 medewerkers in bedrijfsvoering, consultancy en andere divisies in binnen en buitenland. Zo is bij deze Experience in Zwitserland de Experience Let’s Go Beyond ingezet om medewerkers te motiveren tot actie in het kader van het Environmental Action Plan om de eigen voetafdruk te verkleinen van de organisatie en de inzichten van pioniers mee te nemen in het werk met klanten. De acties zijn concreet vastgesteld en worden met krachtteams in regelmatige sprints versneld tot uitvoering gebracht.

‘Het geeft echt energie aan het werken met het EAP’ en ‘we willen meer dan tickboxen van indicatoren, de inzichten van pioniers zijn bruikbaar om ESG tot leven te wekken en sneller de doelen te realiseren. Nuttig voor ons als accountant en voor de klant’. ‘We kunnen zoveel meer’.

Wil je ook zo’n Experience, dat kan: incompany of individueel>> lees hier meer

Of kom naar Movietime en maak kennis met de Experience!

Een provincie speelt een belangrijke rol in het organiseren van de decentralisaties van de transitieopgaves klimaat, circulariteit en energie. Deze rol is misschien niet altijd zichtbaar, maar super belangrijk om de nationale en internationale doelen te halen. De transitie opgaves zijn integrale opgaves en onderling met elkaar verbonden. Dat is niet traditioneel overheidswerk. Hoe doe je dat in een organisatie die daar niet op is ingericht? Er zijn in alle organisaties mensen die de toekomst al vorm geven, zo ook bij de provincie Utrecht. Uit al die afdelingen brachten we de frontrunners bij elkaar en werkten we aan een nieuw perspectief op hun rol.
De Frontrunners van Provincie Utrecht gingen met elkaar op verkenning op inspirerende locaties en de rustgevende omgeving van Kasteel Nyenrode om te leren van de pioniers en met elkaar als pionier te werken aan hun eigen opgaves. Van vernieuwend wegdek tot fietsprojecten die luchtkwaliteit samen met inwoners konden vaststellen en slimme oplossingen voor transport en veenweidegebieden. Wat een energie als voorlopers bij elkaar komen in een vernieuwende, integrale structuur.

Je zult maar honderden plantensoorten en bloemensoorten verhandelen en dan opeens komt er heel veel aandacht voor plastic vermindering. Wat doe je dan? Dan zet je een groep Frontrunners bij elkaar met ideeen en stel je vast dat er in heel weinig tijd heel veel winst te behalen is!

Met samenwerkingspartner Nyenrode gingen we met een groep van 15 personen uit alle units van de organisatie aan de slag om tot slimme oplossingen voor de toekomst te komen. Door anders te kijken, anders te doen in een slim netwerk van gemotiveerde individuen kwamen er en grote en kleine top ideeen naar voren en nam de groep meteen het initiatief een deel te realiseren. Daar waar meer mandaat nodig was, werd het gesprek gestart.
Het heeft de deelnemers ook in de thuissituatie veel inzicht geleverd. Een van de deelnemers: toen ik eenmaal voor het werk was met plastic verminderen in het bedrijf, was ik me opeens ook thuis veel meer bewust van de hoeveelheid plastic die ik verbruik. En dus zijn we ook thuis mee aan de slag gegaan om zaken beter te scheiden. Je kijkt gewoon anders naar dingen door dit programma, alsof je een bredere blik hebt.

Het gaafst is de enorme hoeveelheid die we in onze keten, samen met de kwekers en de veiling, kunnen besparen.

Dit project was onderdeel van Frontrunners in Stewardship.

De revolutie naar een toekomstbestendige economie begint in het Oosten van Nederland’ aldus Hoogleraar Jan Jonker – initiatiefnemer van een uniek en grootschalig onderzoek naar Circulaire Economie. In het oosten van het land barst het van de pionierende ondernemers. Om te organiseren dat deze partijen ook in de toekomst kunnen blijven ondernemen is er veel uitdaging. En hoe beslecht je die? Een stevige transformatie aanpak met visie en een sterk geregisseerd ecosysteem, waarin de mensen die al het goede voorbeeld geven ruimte krijgen om op te schalen. Dat is de uitdaging en kans voor deze regio.

Uitdaging alom
Zo krijgt de maakindustrie te maken met andere manieren van omgaan met grondstoffen, wordt er bij agro- en maakindustrie om aanpakken voor nieuwe energie gevraagd en is er een groot tekort aan talent en ook veranderen in de toekomst de benodigde vaardigheden. De roep om een circulaire economie neemt toe, maar de visie en beleidskaders ontbreken daarvoor. En dat in een krachtenveld waar Klimaatakkoorden, grondstoffenakkoorden en regio- en greendeals je om de oren vliegen. Wat doe je dan als ambitieuze gemeente? Dan sla je de handen in een met ambassadeurskracht.

De missie
Onze opdracht: help ons naar een Circulaire Economie. De eerste stap die we voorstelden was om te werken aan een gezamenlijke visie met stakeholders die nu al actief zijn om ondernemers te helpen in de beweging naar een circulaire economie. Rabobank, het Ondernemershuis een plaatselijke duurzaamheidsstichting Hibertad en twee onderwijsinstellingen schoven aan bij de gemeente. Met hen ontwikkelden we in een afgebakende sprint een duidelijk Perspectief met actie agenda voor een tweede sprint omgezet in een Infographic. De Infographic werkt als een kompas om koers te houden op de gedeelde toekomst.

Een vernieuwende aanpak
De aanpak van ‘sprints’ is een manier van adaptief werken die past bij de dynamiek van een Nieuwe Economie, een werkelijkheid waar het aantal veranderingen in een omgeving steeds sneller gaat en de complexiteit toeneemt. Het werken aan een gedeelde overstijgende visie waarin alle belangen een plek hebben aan de voorkant van de beweging, blijkt veelal een vernieuwend en ook krachtig element in dit soort inter-stakeholder-overleggen. Hoewel het vaak spannend is om in de veelheid van initiatieven de juiste aanmaakpunten te vinden voor gesprek, leidt het altijd tot groter enthousiasme en nieuwe nuttige inzichten, als de belangen en ambities bij elkaar zijn gebracht in een gedeeld perspectief.

Onze bijdrage
Charlotte hielp om focus aan te brengen in het proces met 4C The Future Perspectief en we begeleidden diverse 4C Experiences om draagvlak voor de actie agenda die bij het Perspectief was opgesteld. De opdrachtgever was een lokale gemeente – we hebben daarnaast de contacten naar de regionale en landelijke partijen behartigd, mede in samenwerking met Duurzaam Door van RVO. Op deze manier ondersteunden we meerdere gemeentes in deze regio in gelijksoortige processen en diverse provincies begeleid in het activeren van ecosystemen in de Nieuwe Economie. In de jaren ervoor maakten we onderdeel uit van het onderzoeksteam van Jan Jonker waaraan wordt gerefereerd – waarmee de eerste cijfers voor het meten van circulariteit in de regio zijn opgehaald.

‘Soms komt een succes voort uit een mislukking. Product developer Mirjam was zo eerlijk om toe te geven dat het idee dat ze ontwikkelde in het Ambassadeursprogramma gefaald had. Het werd gebruikt als wandversiering terwijl het vele vierkante meters duurzame vloeroplossing had moeten zijn. Ondernemerschap vraagt er om dat innovaties werken in de markt en opschaalbaar zijn. Dat was dit die zeker niet. Maar waar een wil is….en zo kwam Mirjam met nieuwe inzichten tot een nog beter idee: een vloer van vissersnetten als duurzame oplossing maar ook een nieuwe toekomst voor een werkloze vissersgemeenschap. De lessen uit haar ervaring tot dan toe waren goud waard om het idee vervolgens nog vele malen beter te maken.

Mirjam deed mee aan het FastForward Programma Sustainability Ambassadorship binnen het bedrijfsamen met een groep van 20 collega’s. Vastbesloten om iets anders te doen, dan ze altijd deed ging ze op zoek naar nieuwe materialen om duurzame tapijttegels te maken.Ze wilde meer dan een milieuvriendelijk product: duurzaamheid was voor haar ook het verbeteren van de levensstandaard en gezondheid van mensen. Met die duidelijke visie en een plan koos ze nieuwe partners. Waaronder het Zoological Centre uit London. Dat hielp haar en het bedrijf om te komen tot materialen uit de zee in gemeenschappen die nieuwe inkomsten kon gebruiken. Dat vroeg natuurlijk wat van de leverancier van garen. Uit haar ‘succesful failure’ had ze geleerd ook dat ze de klant moest betrekken aan wie ze het product wilde verkopen als het eenmaal ontwikkeld was. Of beter gezegd: voor wiens probleem ze een oplossing zocht. In dit geval was het een probleem waarvan de klant nog niet wist dat hij of zij deze had: de architect die kort daarna vele vragen zou krijgen om duurzame producten. Het product werd een groot succes. Soms moet je voorbij de horizon kunnen kijken om nieuwe oplossingen te vinden. Dat deed Mirjam als voorloper zeker.

Er is heel veel relevant aan het verhaal van Mirjam. De grootste succesfactor uit onze aanpak, die ze in dit verhaal voorleeft, is die van transparant zijn en trots delen om de impact van dit product te vergroten. Door haar fouten te delen en haar belangen op tafel te leggen, kreeg ze een verfrissende keten van partijen bij elkaar. Het doorzettingsvermogen dat je nodig hebt om tot vervolgstappen te komen, haalde ze uit de gedeelde ambitie en energie van de partners die betrokken waren in het programma.

Transformatie is mensenwerk – de mensen bij Interface werkten vanaf de jaren 90 al aan een uniek transformatieproces. In de Awarehouse Experience bezoeken we Interface met een interactie, inspirerende werksessie. Met de Beyond Zero Experience kunnen we online dit verhaal in film delen of bij een van onze Places to Be, waaronder het grootste filmtheater van Nederland: het Omniversum in Den Haag – onderdeel van het SDG Houses netwerk.

© Beeld: Interface

Als je als partij in de bouwketen echt iets wilt, moet je bij de investeerder zijn. In een spel van decennia ‘zo doen we het al’ is het soms een slimme omweg vinden en het anders doen dan de andere partijen. En wat kan je veel als ontwikkelaar van gevelsystemen. Want de toekomst van gebouwen ligt voor een groot deel in die gevel. Wat een wereld van mogelijkheden!

In drie jaar tijd ontwikkelen we meerdere ‘sprints’ van vooruitgang met de opdrachtgever Schuco NL. Schuco staat al jarenlang bekend om zijn goede kwaliteit in de markt. Maar in een behouden markt en een Duits moederschip is het niet eenvoudig om vernieuwende concepten op te schalen. Met een intrinsiek gemotiveerd salesteam en een zeer betrokken directie worden alle hens aan dek getrokken.

Werelddoelen als kompas
Schuco krijgt nieuw Perspectief door de toekomst te voorzien en te vertalen in een duidelijk Kompas: een grafische visie op de toekomst, een aanbod met oplossingen voor de uitdagingen van straks met de sustainable development goals als orientatiepunt. Alle medewerkers krijgen de Experience en denken mee over wat belangrijk is in de organisatie als je met die nieuwe transitie onderwerpen wilt werken. En en passant wordt er in ‘expeditieteams’ gewerkt aan vernieuwende projecten. Intern en bij het moederschip wordt het enthousiasme groter en bij klanten worden successen geboekt door de frisse, vernieuwende aanpak. Een prachtig project, met mooie -menselijke- mensen. Echt contact, een eerlijk gesprek en vooral heel veel lol maakten dit project een feest.

Onze bijdrage
Charlotte was drie jaar tijd betrokken als sparringspartner van het management team en coach van een van de kartrekkers. Maaike en zij faciliteerden diverse 4C Experiences met management team en medewerkers. Het project kreeg ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds, vanwege het hoge sociaal innovatieve karakter van het project.

Leuk detail is dat deze opdrachtgever zo enthousiast was over de resultaten van ons werk bij een andere opdrachtgever, dat ze zich bij ons melden voor advies.

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

Social media

© 2023 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring