UpdatesRisicodenken als kans voor organisaties

27 juni 2016

‘Global’ risico’s raken organisaties en bestuurders: wie niet goed in beeld heeft welke risico’s er spelen en hoe je daar op kan inspelen als organisaties, mist grote kansen!

Recent beschreven we in een artikel met partner BDO Accountants hoe een andere kijk op risico’s zorgt voor organisatiessucces. Het zal niet verrassen dat de sleutel tot succes te vinden is bij de ambassadeurskracht in organisaties. In zes stappen wordt in dit artikel deze onderbenutte brandstof in kaart gebracht en benut. De investering is klein, de opbrengst vaak verrassend groot!

‘In het algemeen kijken organisaties voornamelijk naar interne, te voorkomen risico’s’ zegt onze partner Emanuel van Zandvoort van BDO.’ Maar de grootste impact op het bedrijfsresultaat en imago van een bedrijf zit in de externe risico’s – daar beter rekening mee houden is een business case voor de korte, middellange en lange termijn. En tevens een manier voor bestuurders om de beurskoers te beïnvloeden’.

Ambassadeurs zijn in deze de voorlopers in verandering die bovengemiddeld geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om mee te denken en hun netwerkkracht in te zetten ten behoeve van de doelen van de organisatie – (mits deze ambassadorproof is geformuleerd). De inzet van deze ambassadeurskracht leidt tot een betere kwaliteit risicomanagement en bijgevolg een beter bedrijfsresultaat. En dat naast de gangbare positieve effecten van ambassadeurs zoals innovatiekracht en betrokkenheid op de werkvloer en de markt.

Overigens geldt de strekking van dit artikel niet alleen voor private organisaties. Ook in de publieke sector speelt er verandering alom en spelen externe ontwikkelingen een rol in het bestaansrecht en toekomstbestendigheid van de publieke organisatie. Risico’s die momenteel onder de noemer ‘transformatie’ worden geagendeerd.

Artikel AmbassadorWise BDO Klimaatkansen

#delenisfijn

#linkedinliken?

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

© 2022 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring

2022