UpdatesTerugblik DeepDive Ambassadeurskracht op 12.3 in de GreenHouse

13 maart 2020

Hoe krijg je mensen mee in de Nieuwe Economie? Dat was de belangrijkste vraag van de deelnemers aan de DeepDive Ambassadeurskracht van AmbassadorWise op 12 maart in de Green House in Utrecht. Een dynamische middag voor opdrachtgevers en relaties om de balans op te maken na 10 jaar ondernemen met Ambassadeurs. Het bleek net als de sessie in februari een bruisend netwerkmoment met nieuwe theorie in 10 stappen en twee verhalen van koplopers in een inspirerende omgeving. Hieronder een impressie van de bijeenkomst.

De middag werd georganiseerd i.s.m. het Koplopersnetwerk van MVO Nederland en mogelijk gemaakt door een gastvrije ontvangst van Albron. Binnenkort start een Fasttrack FastForward to 2030 voor wie de kennis van de DeepDive dit jaar nog concreet wil omzetten in een effectieve ambassadeursbeweging voor de eigen organisatie. Immers: actions speak louder than words. Eind mei hebben we weer een inspiratie event.

Hoe breng je ambassadeurskracht tot stand?
Charlotte Extercatte -oprichter van AmbassadorWise- deelde de oorsprong en basisprincipes van ambassadeurschap in deze presentatie: 200206_DeepDiveAmbassadeurskracht_Ambassadorwise. Ambassadeurskracht gaat over het uitnutten van de menselijke factor in de transitie naar een Nieuwe Economie. We hebben alles en iedereen nodig om de complexe uitdagingen in een steeds sneller veranderende wereld met elkaar om te zetten in kansen. Door op een andere manier naar verandering in en om tussen organisaties te kijken, kunnen we dat ook. De ervaring van 2 * 10 jaar ambassadeurskracht leert dat de V.E.E.R.K.R.A.C.H.T-factoren bepalen of een verandering versnelt met de kracht van ambassadeurs of niet. In de video staat een korte summary van de presentaties. In de tekst hieronder een beschrijving in tekst met de bijbehorende downloads. Hierbij de link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=RjxoPW6lT4k

Na kennismaking beschreven we wat een ambassadeur anders doet dan andere personen aan de hand van het verhaal van Kiwi en Ray Anderson. De kenmerken zijn bijv. ‘visie’ en ‘gemeenschappelijk doel’, ‘lef’, ‘reflectie’, ‘out of box denkers’ en ‘authentiek’. Dat blijkt goed te passen bij het gedrag dat we in de afgelopen 10 jaar tegenkwamen in onze ambassadeursprojecten. We weten dus eigenlijk heel goed wie de mensen zijn die het goede al doen wat nodig is om naar een Nieuwe Economie te komen. Ambassadeurskracht en beweging is er dus al. Het is dus meer de vraag hoe je dat kan versterken. Wat gebeurt er als je de ambassadeurs in een slim netwerk zet? En niet iedereen tegelijk wilt activeren.

Vanuit 2 * 10 jaar ervaring analyseerden we vele ambassadeurs en de projecten waarin we werkten. Op basis van ‘wat werkt’, ontwikkelden we een Formule van 10 stappen en 10 succesfactoren: V.E.E.R.K.R.A.C.H.T. De uitwerking staat in deze AmbassadorWise Handout
De formule is ontstaan vanuit een aantal principes (ten opzichte van de instrumentele visie):
– Werken met de mensen die willen en begin met een kleine groep (1%) geeft energie
– Beweging als basis voor verandering : dat is een ontwikkelgerichte, adaptieve benadering die zich kenmerkt door golven – waar we vanuit de oude economie geneigd zijn om instrumenteel en ‘blauw’ te organiseren (bijv. 7R model).
– Waarderen wat goed gaat : er is vaak al beweging in de goede richting. Mensen in en om de organisatie die al bezig zijn kunnen identificeren en verder helpen is de basis.
– Gedrag is key : 95% van de veranderprocessen wordt niet vertaald naar gedrag en faalt daarom. De beste manier om nieuw gedrag te krijgen is werken vanuit ‘doen’.
– Slimme netwerken zijn de toekomst! Netwerken die zich buigen over uitdagingen en zo versneld oplossingen bij elkaar brengen werken in een tijdelijk verband en blijven verbonden zijn met hiërarchisch georganiseerde organisaties in hybride vorm.

Casus: Interface
Geanne van Arkel deelde de lessen die bij Interface hebben geleid tot de pionierspositie van vandaag de dag in de Nieuwe Economie. Centraal in hun visie staat het collectief ontwikkelen van inclusieve en circulaire bedrijfsmodellen. Deze aanpak heeft de ruimte gecreëerd om medewerkers te ‘empoweren’ om vanuit hun eigen expertise en passie bij te dragen aan de missie van het bedrijf. Je hebt immers alles en iedereen nodig om tot verandering te komen. Dat vergt een lange adem : onder de noemer Mission Zero werd 25 jaar lang gewerkt aan de missie om geen negatieve impact meer te hebben als bedrijf. Interface werkte vanuit een duidelijke stip op de horizon maar met veel onbekend en veranderend terrein. De 9 lessen voor de toekomst bundelen zij in deze publicatie.
De ambassadeursaanpak was onderdeel van de successen (en succesvolle failures) van het bedrijf. Zij werkten begin 2000 met een FastForwardProgramma to 2020 met drie niveaus: een Onboarding voor iedereen, functionele specialisatie voor geïnteresseerden en senior leadership en voor de 10% ‘willing’ en sleutelmanagement om een powercursus ‘critical analysis’ om eigen ideeen door te ontwikkelen. Het programma ontwikkelde zich door in een slim netwerk dat goed in staat was om met extern netwerk samen te werken aan uitdagingen rondom Mission Zero. Vandaag de dag zijn honderden grote en kleine oplossingen uit dit netwerk voortgekomen en aantoonbaar in alle delen van de organisatie. De presentatie van Geanne staat 200206__LessonsForTheFuture_DeepDiveAmbassadeurskracht_Interface.
Na 25 jaar is er een nieuwe missie: Climate Take Back – geïnspireerd door Project Drawdown – met als doelstelling klimaatpositief te ondernemen. De lat ligt nog hoger en die drijvende kracht van ‘bold’ visie leidt nu al tot inspirerende innovaties als resultaat.

Casus: Albron
Henk Voormolen deelde hoe ambassadeurskracht als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie bij Albron geleid heeft tot echte impact door een mainstream cateraar. Albron zette ruim 17 jaar geleden breed in door op alle fronten te verduurzamen : een plantaardig-rijk dieet bij klanten te introduceren en te kiezen voor duurzamere, veelal meer lokale alternatieven. Albron werkte van binnenuit met ambassadeurskracht en kon daardoor in de keten met klanten en leveranciers samen stappen zetten. De aanpak heeft zelfs geleid tot de ontwikkeling van The Green House, het restaurant waar mensen niet alleen verantwoord lekker én gezond kunnen eten, maar ook ervaren hoe inspirerend de nieuwe economie kan zijn. Dat is een voorbeeld van een project waar vernieuwende partners aansloten en wat zorgde voor verrassende oplossingen en een groot bereik in het netwerk van Albron en anderen. Ambassadeurskracht zorgt voor een golfbeweging : Henk sloot dan ook zijn presentatie af met een kleurrijk beeld van een druppel die in het water valt en aanzet tot golven. Ook zijn boodschap: Je hebt – ook na tien jaar – alles en iedereen nodig om met elkaar vernieuwing te organiseren en dat gaat in golven. De kleuren staan er voor dat ieder vanuit zijn eigen kracht en ambitie kan werken. Zijn presentatie staat hier: 200206_10jaarAmbassadeurskracht_TGH_Albron_HenkVoormolen.

Conclusie
De casussen van Albron en Interface leren ons dat de ambassadeursbeweging een proces is dat zich ontwikkelt in golven. Dat soms zo’n proces voelt als taai of met veel weerstand, maar dat na verloop van tijd -als je terugkijkt- blijkt dat er eigenlijk heel veel gebeurd is. Het leerde deze koplopers dat het soms nog niet de tijd is voor een bepaald idee, maar dat als het wel de tijd is en er ambassadeurs zijn met een vooruitziende blik, dat je er dan als een van de eersten bij bent om ‘de golf te pakken’. We blikten terug op de verhalen aan de hand van het 10-stappen model van AmbassadorWise en nodigden deelnemers die meer willen weten uit voor de Fasttrack FastForwardto2030. Inspiratie is mooi maar inspiratie is er genoeg: het gaat om de daden. Mocht je eerst nog inspiratie of in gesprek, bel gerust of kom ook naar ons pre event bij de Henk van Luijk lezing op dinsdag 26 mei van 13. -15 uur. Aanmelden kan via info@transform4c.com o.v.v. naam, organisatie en contactgegevens.

Delen is vermenigvuldigen
Tijdens de sessie hebben we onderling met de deelnemers ook waardevolle inzichten, tips en best practices met elkaar gedeeld. De missie van AmbassadorWise is het organiseren van meer ambassadeurs, waarmee organisaties de uitdagingen van de wereld van morgen helpen oplossen en daarmee meebouwen aan de wereld van morgen. Onze visie is dat er meer aandacht en handelingsperspectief nodig is voor de menselijke factor om de transitie naar een Nieuwe Economie te versnellen. Deel je deze ambitie, en wil je helpen nog meer ‘golven’ naar een Nieuwe Economie te maken? Deel dan deze pagina in je netwerk. Dank!

Contact
Opgeven voor de Fasttrack kan via info@transform4c.com.

Mail gerust je vragen naar info@ambassadorwise of bel Charlotte op 0614223052.

2022