Theory of Transformation

Succesvolle organisaties zijn bezig met de wereld van morgen. De economie verandert razendsnel en wordt steeds complexer door onder meer technologie, minder grondstoffen en veranderende behoeftes van mensen. De menselijke factor is cruciaal om te versnellen naar een toekomstbestendige organisatie en samenleving. Leiders en transitie experts in deze organisaties werken vanuit een voorstelbare visie op positieve, maatschappelijke impact en slim proces om deze toekomst versneld te realiseren. Zij werken samen in een sterk netwerk. Zo zijn en blijven zij de voorlopers in de markt.

Aanpak

Transform4C ondersteunt leiders en transitie experts bij het ontwikkelen van vermogen tot transformeren. Op basis van meer dan 10 jaar ervaring is een vernieuwende aanpak ontwikkeld uit 25 jaar theoretisch onderzoek en praktijkervaring bij pioniers. De aanpak is hands on en toegankelijk gepresenteerd aan de hand van 4 Levels en 4 Waves met 10 succesfactoren en 10 tools.

De succesvol bewezen Theory of Transformation biedt een concreet handvat voor organisaties om te versnellen in transitie en te ontdekken met elkaar hoe transformeren nog sneller kan. De volledige beschrijving van de Theory is verschenen in boekvorm: Klimaatwerkers. Deze aanpak is ontwikkeld met sterke partners, zoals Nyenrode Business Universiteit en tientallen experts en academici uit het internationale platform 100 Months to Change – waar Transform4C mede oprichter van is.

Klimaatwerkers

Meer weten over de Theory of Transformation? De volledige beschrijving van de Theory of Transformation is verschenen in boekvorm: Klimaatwerkers. Klimaatwerkers laat zien dat je geen CEO of klimaatactivist hoeft te zijn om ook op jouw werk een positieve impact te hebben op klimaat. Dankzij inspirerende voorbeelden uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs en aan de hand van een tienstappenplan met praktische tips kun je vandaag nog aan de slag in jouw organisatie.

Practice what we preach

Transform4C werkt zelf ook op de manier van pioniers. We bouwen vanuit een gedeelde visie met een compact krachtteam
in sprints aan een snellende en groeiende community van leiders en experts
in transformatie die samen werken om de transitiedoelen van 2030 en beyond te realiseren.

Toekomstbestendig

Focus op maatschappelijke impact

Ondernemers die een positieve maatschappelijke impact realiseren, nemen vaker een koploperspositie innemen dan bedrijven die vooral winst en meerwaarde voor de aandeelhouders nastreven. Mensen willen graag meebouwen aan organisaties die maatschappelijke impact nastreven. Intrinsieke motivatie vormt het vertrekpunt van vernieuwing en meervoudige waardecreatie.

Veerkracht

Zorgt voor versnelde transformatie

Wij geloven er in dat organisaties van de toekomst bestaan uit krachtige netwerken van gemotiveerde individuen. Mensen die bereid zijn mee te denken en die extra ‘mile’ te gaan. Die mensen noemen wij ambassadeurs. Voorlopers in verandering. Door hen in een tijdelijke netwerkstructuur te organiseren ontstaat een enorme energie met verrassende positieve resultaten tot gevolg.

Samenwerken

In de keten, met wetenschap en onderwijs

Door samen te werken met onderwijs en wetenschap organiseren wij continu een lerend vermogen in onze aanpak en stellen wij deze bij waar nodig. Onze opdrachtgevers werken met elkaar samen in krachtige netwerken – door slimme cross overs en gedeelde ambitie.

Partners

Diverse partners maken het mogelijk om hiermee op schaal grote groepen leiders en (toekomstig) professionals te bereiken.
We organiseren samenwerking vanuit 10 Places to be – waar het pionieren ervan afspat – en online.
We zijn vertegenwoordigd in 4 van de 5 continenten.

Waar vind je ons? 

Transform4C werkt vanuit Zwolle en Den Haag en de Places2B

Neem gerust contact op! 

+ 31 614 22 30 52

Social media

© 2023 Transform4C

Lees hier onze Privacy Verklaring