4CTheFuture: Leiders concreet aan de slag met transitie versnellen

‘Ik weet dat ik als leider transitie kan versnellen: nu weet ik waar ik met prioriteit op in kan zetten’. ‘Dit was heel concreet’. ‘De positieve invalshoek is verfrissend’. Dit zeiden leiders uit bedrijfsleven, overheid en bedrijfsleven bij het 80MTC To Go Changemaker event van Transform4C. Daarin blikten we terug op de inzichten van de afgelopen 20 maanden van het internationale platform 100 Months to Change. Met de presentatie van een gloednieuwe programma Experience 4C the Future en de Shorttrack Fast Forward to 2030 presenteerden we handvatten en programma’s specifiek voor leiders om met die inzichten om te gaan. Zo kunnen leiders de energie en kennis direct omzetten in concrete actie en daarmee versnellen in transitie. 

Op 9 mei stond er een afwisselend programma gepresenteerd door dagvoorzitter en 100MTC Expert Andre van der Zee en oprichter van Transform4C Charlotte Extercatte. Geweldig was de verscheidenheid in aanwezige organisaties, zoals diverse accountants, bouwbedrijven zoals Dura Vermeer, maakbedrijven, ministeries en enkele onderwijsinstellingen. Blij waren we ook met aanwezigheid van Interface, de organisatie wiens verhaal een belangrijke rol speelt in het delen van pionierslessen op grote schaal. Dit event was een voorbeeld van samenwerking met koplopers in verduurzaming, met dank aan partner ABN AMRO en andere partners van het eerste uur zoals Savills en Maurits Groen voor het delen van hun ervaringen uit de praktijk. 

Een samenvatting van de slides uit de presentatie staat hier. 

20MTC Overzicht: Inzichten van voorlopers in transitie 

”De hete aardappel’ en ‘naar elkaar wijzen’ zijn de grote vertragers van transitieprocessen. Het is aan leiders om dat te doorbreken zodat transitie sneller gerealiseerd kan worden. Dat vraagt om richting door visie te geven en ruimte om te kunnen vernieuwen. Dat dat werkt, weten we van pioniers die al succesvol zijn in transitie. Dat dit speelt, weten we van werken met 40 partners en een bereik onder 10.000 professionals met een krachtige datatool en intensief werken en reflecteren met krachtteams. 

Wat heel goed werkt is het werken in krachtteams. Veel organisaties werken met ambassadeurs om met gemotiveerde professionals de transitie te versnellen, maar vaak zijn die te ongericht en is het een platform erbij. Krachtteams die in korte sprints werken, slaan aan omdat ze actiegericht zijn, werken aan focus punten en omdat het energie geeft aan professionals. Het is cruciaal gebleken dat een leider in het krachtteam meedoet om de energie te geven door het ritme te bepalen en te zorgen dat die hete aardappel en het naar elkaar wijzen niet gebeurt. Ook zijn het lerende teams: door te ervaren wat werkt in de sprints kan een leider met zijn krachtteam richting en ruimte maken voor de volgende sprint. Daaruit ontstaat weer een nieuwe, steeds krachtigere beweging. ‘Dat is echt iets anders dan een project of programma managen en leren we niet op school of uit een boek’, aldus expert Charlotte Extercatte. 

Casus ABN AMRO: versneld implementeren van klimaatplan 

CEO Robert Swaak en Tjeerd Krumpelman van het Sustainable Centre of Excellence van ABN AMRO deelden hoe klimaatdoelen met ambitie op tafel te leggen en te implementeren. Bij ABN AMRO werkt het goed om de verduurzaming in de kernprocessen te ondersteunen met focuspunten. Implementatie wordt vanuit een Centre of Sustainable Centre of Excellence in samenwerking met de Circl Academie voor leren en ontwikkelen vormgegeven. ‘Het samenwerken met 100MTC geeft energie en leidt tot concrete acties. De eerste 1% was snel bij elkaar en deze koplopers zijn nodig om de implementatie te doen. De uitdaging is nu om die groep in beweging te houden. Dat is een nieuwe fase, zoals ook in de Theory of Transformation staat en dat breekt nu aan’, aldus Tjeerd Krumpelman. 

Versnellen met het vermogen ‘4C The Future’ (foresee the future) 

Hoogtepunt van de middag was de presentatie van twee nieuwe programma’s waarmee leiders hun rol in transitie kunnen versterken door transitievermogens te ontwikkelen die nu nodig zijn. 

Allereerst deelde Transform4C de sneakpreview van een nieuwe Experience met de titel 4C The Future met concrete handvatten en een nieuw filmverhaal voor leiders om hun vermogen om om te gaan met transitie te ontwikkelen. In deze film wordt geen 80 maar zelfs 200 maanden vooruitgeblikt en voorstelbaar gemaakt hoe de toekomst er uit kan zien (welke waarde dat creëert voor verschillende onderdelen in de samenleving), wat als er niet aan deze toekomst wordt gebouwd (dan loopt het niet goed af) en wat er nu al in de praktijk zichtbaar is. Met meerdere voorbeelden uit praktijk vertelden we over de functie van Experiences: het zijn eerste momenten in een transitieversnelling, waarmee het gesprek gestart wordt over versnelling. 

Positief de toekomst in  

De nieuwe Experience vertelt het positieve verhaal van Damon Gameau over wat nu allemaal al mogelijk is om transitiedoelen te realiseren vanuit een maatschappelijk en persoonlijk en menselijk perspectief.  Experts als Paul Hawken en Kate Rayworth leggen toegankelijk uit met feiten en theorie hoe deze verhalen bijdragen aan meervoudige waardecreatie. Voor leiders geeft dit verhaal concrete handvatten om met visie te versnellen in transitie. De rollen die een leider hierin heeft zijn geduid aan de hand van een model met 5 rollen en een acronym (MiAmore) waarmee een leider kan toetsen of zijn of haar verhaal voldoende richting geeft. 

Wat is dan het verschil met de Experience die nu het meest wordt inzet? Met de Experience Let’s Go Beyond start het gesprek vanuit de vraag ‘willen we versnellen en met wie?’. De nieuwe Experience 4C The Future is specifiek bedoeld voor leiders en hun krachtteams die hun visie op de toekomst willen versterken en concrete acties ermee willen versnellen. De Experience is het startpunt en daarna zijn andere acties nodig om de energie van gemotiveerde leiders en professionals vorm te geven, zodat het tot concrete acties leidt. Het is echt meer dan een middagje film kijken. De introductie en het gesprek over die intro en het verhaal in filmvorm bepalen het effect. Als dat geen context heeft of opvolging krijgt, dan organiseer je enkel frustratie. Dat vertraagt. Die ervaring delen we graag in handzame programma’s. ‘Door het programma dat we aanbieden kan het heel effectief worden ingericht.’ aldus Charlotte. Transformatietools zoals Frontrunner Focus helpen daarna om prioriteiten te stellen en draagvlak en collectieve intelligentie te ontwikkelen. De succesfactoren van pioniers zijn op deze manier toegankelijk voor iedere leider met ambitie in transitie. 

Pionieren in de praktijk 

ESG advisor Iris Kampers van Savills vertelt: ‘het geeft veel energie en gedeelde taal om met elkaar te werken vanuit de Experience. Wij zetten deze in bij de introductie van de ESG strategie vorig jaar en daarna zorgden krachtteams ervoor dat er concrete acties worden genomen. De uitdaging is om nu de groep te blijven voorzien van energie en nieuwe skills. Daarvoor gaan we nu met de sprints werken, zoals ook in de aanpak van pioniers staat. Daarmee houden we de beweging vast en maken we deze steeds groter. Het leidt tot een heel andere rol richting klanten, we krijgen andere, betere vragen en zijn proactiever geworden in alle lagen van de organisatie. Duurzaamheid gaat niet vliegen als we wachten op de vraag van de klant, we inspireren en versterken de klant. Het helpt dat leiders bij de Experience waren, zoals de CEO die geraakt was door het verhaal van CEO Ray Anderson.’ 

Aan de slag met de aanpak 

Wil je dan ook daadwerkelijk aan de slag met de manier van werken, dan kunnen leiders instappen in de Shorttrack FastForwardto2030. Met peers en toegang tot programma’s als Movietime, de Experience en de transformatietool Frontrunner Focus wordt in een half jaar gericht gewerkt aan een versnelling. Deelnemers krijgen een mentor en gaan een versnelling organiseren met een krachtteam en de cruciale 1% uit de organisatie die je daarbij nodig hebt. Deze track organiseren we samen met Nyenrode. Nieuw is dat we deze nu openstellen voor individuele deelnemers, waar deze eerder al succesvol was in Incompany programma’s bij onder meer Dutch Flower Group en Provincie Utrecht. 

Geen inspiratie maar actie 

De tijd van een overdaad aan inspiratie en ongerichte ambassadeursprogramma’s is echt voorbij. Deelnemers in de programma’s, dat waren er 10.000 in de afgelopen 20 maanden, geven aan dat er te veel inspiratie is waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet. Er is wel behoefte aan een community om met peers te praten en energie op te doen. Het helpt dan dat er een soort ritme is, zoals dat ook effectief is in transitieteams en communities. De metafoor van de wave organiseren in een stadion, zoals door expert Nicole toegelicht in een van de eerdere changemaker events, werd daarvoor in de herinnering geroepen. De regelmaat waarmee partners bij het Changemakers event zijn, geeft invulling aan de behoefte van leiders aan peer contact, concrete handvatten (meer dan inspiratie alleen) en een ‘opzwepend’ ritme. 

Vervolg  

Wil je kennismaken met het platform de manier van werken van pioniers met je team? Kom dan naar MovieTime en ervaar de Experience, Theory of Transformation en praktijkvoorbeelden in een sterk netwerk. 

Wil je zelf een Experience hosten als leider, expert of consultant: kom naar Experience to Energize.

Wil je gedurende een paar maanden effectief aan de slag samen met andere leiders: schrijf je dan nu in voor een Experience 4C the Future of een van de andere programma’s.

You may also like these: