Highlights

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is niet alleen een nieuwe regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen, maar het biedt ook een unieke kans voor organisaties om een diepgaande transformatie te ondergaan. Veel bedrijven zien de CSRD als een verplichte oefening, een last die hen wordt

‘Er is één les die we jullie vandaag willen meegeven die voor pioniers heel succesvol is geweest en die vanaf vandaag direct toepasbaar is: 4C The future. Dat staat voor het ontwikkelen van je eigen narratief hoe volgens jou de toekomst eruit ziet, hoe mooi

Al het nieuws

Dit artikel is onderdeel van een serie met verhalen voorlopers die willen versnellen in transitie. Het thema luidt Tijd voor de Toekomst. Dit verhaal gaat over het familiebedrijf Kruitbosch met een bijdrage vol praktische inzichten van CEO Chris Kruitbosch en HR manager Arie Peerbolte. Groot

Dit artikel is onderdeel van een serie met verhalen van voorlopers die willen versnellen in transitie. Het thema luidt Tijd voor de Toekomst. Dit verhaal gaat over voorloper Lely. Lees hier het portfolio item van Lely : wie zijn ze en hoe werken we samen

Hoe versnel je transitie in het onderwijs als onderdeel van de missie Fontys for Society? Daar is het krachtteam van Fontys Hogeschool volop mee aan de slag! Het krachtteam werkte het afgelopen jaar in diverse sprints om transitie in het onderwijs te versnellen… De opbrengsten

Staan voor de toekomst. Dat werd de conclusie van de Frontrunner Insight Dialogue, die eind 2023 werd gehouden. Een belangrijk online gesprek onder voorlopers wat als succesvol en uitdagend ervaren in hun werk met transformatie. De resultaten zijn voorlopig bekend: de Frontrunner Focus tool geeft

Transform4C gaat een nieuwe fase in: de doorontwikkeling van de transformatie aanpak en meer aanbod online zet straks de toon in het nieuwe jaar. Dat geeft de ruimte aan oprichter Charlotte Extercatte om een nieuwe uitdaging erbij aan te gaan. Met ingang van het nieuwe

‘Een wenkend perspectief is een absolute versneller voor transitiewerk, maar is niets zonder een eerste concrete stap in het hier en nu’. Deze uitspraak gaf weer wat de ervaring van voorlopers in het transitiewerk in en om het platform ervaren. In het Basecamp Frontrunners in