75 Months To Go | Basecamp Frontrunners in Stewardship

‘Een wenkend perspectief is een absolute versneller voor transitiewerk, maar is niets zonder een eerste concrete stap in het hier en nu’. Deze uitspraak gaf weer wat de ervaring van voorlopers in het transitiewerk in en om het platform ervaren. In het Basecamp Frontrunners in Stewardship kwamen zij bijeen om te reflecteren en stil te staan bij het transitiewerk in de praktijk met 25 maanden op de teller : wat gaat goed en wat kan meer. Ook werd er geproefd aan de gloednieuwe Experience 4C The Future voor leiders en experts die aan de slag willen met het belangrijkste randvoorwaarde om succesvol te zijn in transitie. In dit artikel geven we de belangrijkste inzichten weer en de mogelijkheden om concreet aan de slag te gaan. 

‘Wat leuk, ik heb je lang geleden gezien en ik volg wat je doet maar vandaag treffen we elkaar eindelijk weer eens!”Wat heerlijk om hier weer te zijn. Ik volgde hier mijn programma en heb daar goede herinneringen aan’. Het was een vrolijke sfeer op 5 oktober in een van de Executive lokalen in het hoofdgebouw van Nyenrode. Een bont gezelschap van transitiewerkers trof elkaar in het Basecamp Frontrunners in Stewardships. ‘Ik noem jullie stewards, omdat jullie werken vanuit het gedachtegoed van Stewardship’ aldus mede organisator en gastheer Professor Andre Nijhof‘. ‘Voor mij zijn jullie frontrunners, experts en leiders met ambitie in transitie die veel verder gaat dan compliance’, aldus transitie expert Charlotte Extercatte,  oprichter van expert euro Transform4C en het platform 100 Months to Change.

Goed begin is het halve werk 

Om inzicht te krijgen in de behoefte en ambitie van de deelnemers, voor facilitators en deelnemers zelf, werd voorafgaand aan het Basecamp de Frontrunner Focus tool ingezet. Een effectieve manier om beeld te krijgen wie er komt, wat hun rol is in transitie en wat successen en uitdagingen zijn. In de tweede ronde met de tool (zie hier de uitleg van de werking), was de mogelijkheid om nieuwe inzichten op te doen dankzij de reacties van anderen en te zien hoe anderen in het onderwerp staan. Daarmee lag er een geweldige basis voor gesprek. Op basis van de ingebrachte onderwerpen werden stellingen geformuleerd als manier om te verdiepen op de de prioriteiten die voor de groep leefden. Zie voor impressie deze slides.

Betekenis van het thema 4C The Future 

Tijdens het Changemaker event bij de 80 maanden mijlpaal van het platform 100 Months to Change werd geagendeerd dat grootschalig wordt aangegeven door professionals dat er meer richting en ruimte nodig is van leiders voor de transitie opgaves en dat jongeren ontbreken aan tafel. De Experience 4C The Future is vervolgens ontwikkeld om handvatten te geven aan leiders en experts die van het aandachtspunt richting en ruimte organiseren een prioriteit willen maken. Lees hier meer.

Bij dit Basecamp – 5 maanden na dato – werd opgehaald wat er in de praktijk gebeurt en nog nodig is voor het vormgeven van deze prioriteit. ‘het is heel waardevol om de perspectieve van verschillende sectoren te horen : hier zit overheid, onderwijs, maak industrie, financiële sector en logistiek. Dan hoor je echt eens wat anders. Aan de hand van stellingen werd in heel korte tijd een heel effectief gesprek gevoerd.

Positie innemen  

Al voor de start van het programma is er met behulp van de Frontrunner Focus tool geïnventariseerd en gedeeld wat er leeft rond het thema bij deelnemers. Daaruit kwamen diverse stellingen voort. Deelnemers werden uitgedaagd om letterlijk positie in te nemen. ‘Dat doen stewards. Ze gaan ergens voor staan.’, vult Professor Nijhof aan. De stellingen luidden onder meer : ‘ik weet precies waar ik naar toe wil met mijn organisatie’ en ‘ik weet anderen te inspireren en aan te zetten tot duurzame actie’. De perspectieven liepen uiteen. De stellingen zijn weergegeven in de slides hand-out. 05102023 Slideshandout Basecamp Frontrunners in Stewardship

Inzichten uit de praktijk 

Daarna vervolgden de gesprekken in kleine groepen over transitiewerk en de belangrijkste versnellers en uitdagingen. Deze waren levendig en bestreken verschillende onderwerpen. Ter introductie werd een deel van de gloednieuwe Experience 4C The Future gedeeld. De film 2040 speelt daarin een belangrijke rol (zie hier de trailer), met daarin positieve beelden en menselijke projecties van hoe de wereld er in 2040 uitziet als we met elkaar hoopvolle ontwikkelingen weten te omarmen en op te schalen. De film wordt i.s.m. met stichting Climate Clean Up door het platform bij het grote publiek van professionals gebracht, net als de film Beyond Zero, omdat het relevant is om met deze beleving de harten te raken. 4C The Future bevat vooral een belangrijke boodschap en handvatten voor leiders en experts in organisatie, om meer voorrang te geven aan het tot leven wekken van die visie.

Rode draad

Een van de thema’s die het meest terugkwam was : laten we inderdaad meer aandacht besteden aan het verhaal rondom  visie van de organisatie. Visie is er nu wel maar vaak instrumenteel geformuleerd in doelen, KPIs en verslaglegging. Dit blijkt uit de resultaten van het platform 100 Months to Change en de inbreng van deelnemers voorafgaand aan het Basecamp. ‘Wat vertellen we en hoe vertellen we het om het ook levendig en aantrekkelijk te maken zodat mensen er in gaan geloven? Een deelnemer zei: ‘Neem onze leveranciers. We weten wat wij willen en in die toekomst verandert de rol van de leverancier. zjn we wel zo goed in het meenemen van anderen in dit verhaal? We zijn goed bezig met visie en krachtteams, maar hier ligt nu onze taak, realiseer ik me door vandaag’. ‘Als voorlopers heb ik een rol om het voorbeeld te geven door deze visie uit te dragen en anderen daar op uit te dagen’. ‘Ik maak het concreet door in het nu aan de slag te gaan met een project. We moeten ook niet te lang blijven hangen in praten over visie’. Professor Andre Nijhof bracht een kader in om de verschillende lagen in het thema te benoemen en CHarlotte Extercatte deelde een model dat handvatten geeft om het belang van aantrekkelijk verhalen over de toekomst en concrete acties in het nu effectief te verbinden. Deze beelden zijn weergegeven in de bijlage met slides.

Reacties van voorlopers 

‘Zo’n middag met elkaar geeft echt even ruimte om stil te staan bij wat ik nu aan het doen ben en of ik nog de juiste dingen doe’. ‘We werken allemaal vanuit het stewardship denken en/of de transformatie aanpak en dan vind je elkaar snel in taal, geweldig om zo snel uit te wisselen’. Transitiewerk blijkt niet altijd makkelijk en vaak een eenzame post. Het werken met dekrachtteams helpt daarin, maar het is ook fijn om zoals vandaag op een rustgevende locatie met elkaar te reflecteren en weer op te laden’. De behoefte om elkaar te blijven ontmoeten is sterk, blijkt en daarom is er een besloten LinkedIn groep opgericht en een vervolgdatum voor het volgende Basecamp over 5 maanden. Als er nog 70 maanden te gaan zijn tot 2030! Benieuwd naar wat dan de resultaten zullen zijn!

What’s next

Voorlopers hebben de mogelijkheid om in hun rol energie, tools en netwerk op te doen voor hun transitiewerk in het platform 100 Months to Change. Schrijf je hier in voor een van de MovieTimes of vind meer informatie over de programma’s. Frontrunners worden persoonlijk uitgenodigd voor het 70MTC Frontrunners Basecamp op 22 maart 2024.

 

You may also like these: