‘Ambtenaren in positie’ om transitie te versnellen

Overheidswerk in tijden van transitie is complex!’, ‘we lopen vast’ en ‘het gaat te langzaam’.  Dat zijn geluiden van ambtenaren die hun sporen Maar ook brengt het gesprek met hen goed nieuws. Op 10 juli kwam een groep van ruim 30 ambtenaren uit verschillende lagen van de overheid bij elkaar om te bespreken wat vertraagt in transitiewerk en wat nodig is om te versnellen. 

De patronen zijn helder – we zien waar overheidsambtenaren kunnen versnellen maar ook wat vertraagt om de circulaire economie te ontwikkelen. Iedere laag heeft zo zijn rol te spelen. Voorlopers zijn de aangewezen persoon om die patronen aan te kaarten en te helpen doorbreken. Zo leren en werken we samen om de transitiedoelen te halen’, aldus het krachtteam van Duurzaam Door.

Transform4C werkt al sinds 2018 samen met DuurzaamDoor, met als gezamenlijk doel om ambtenaren te leren transformeren. Op 10 juli kwamen tafelsecretaris Tessa de Haas en haar krachtteam met ruim 30 ambtenaren uit verschillende lagen van de overheid samen om te ontdekken wat nodig is om te kunnen versnellen in deze transitie!

Deelnemers namen onder meer letterlijk en figuurlijk positie in omtrent vier versnellers van de transitie aan de hand van stellingen. Daarmee ontstaat focus en verdieping. Dat leidt weer tot versnelling in transitie.

Dankzij de Experience 4C The Future met de film 2040 ontstond er een heel actief gesprek tussen voorlopers uit de overheid met heldere uitkomsten voor ieders rol. Per laag uit de overheid ontstond er een helder beeld wat nodig is om te versnellen. Zo komt de vraag op of de Rijksoverheid wel een rol heeft op de ontwikkeling van visie en werd duidelijk dat de provincie en gremia zoals een waterschap een superbelangrijke rol hebben in het richting geven aan transitie op lokaal niveau : wat betekent een opgave als circulaire economie voor een gebied?

Het krachtteam van DuurzaamDoor werkt de conclusies uit in een deelbare vorm om zo de andere ambtenaren met ambitie in transitie te versterken in hun dappere werk.

 

You may also like these: