Capaciteit voor ambtenaren in klimaat en circulariteit

In april start er een nieuwe regeling voor ambtenaren in de regio om capaciteit in te zetten voor de klimaatopgave en circulariteit. Ambtenaren met interesse in het gebruiken van de regeling kunnen op donderdagochtend om 9 uur inbellen in een teams-bijeenkomst met Transform4C. Hier krijgen zij alle informatie om deze capaciteit slim te benutten. Aanmelden is niet nodig. Vind hier de Teams-link >>https://lnkd.in/ejuV-UPn. 

‘Het belangrijkste inzicht uit 20 maanden werken met organisaties in transitie opgaves is dat er meer moet gebeuren in de klimaat- en circulariteitsopgave dan waar capaciteit voor is. Met name jongeren ontbreken aan de transitie tafel, terwijl die ook het positieve breekijzer zijn om tot vernieuwing te komen. En ze zijn heel hands on. Dat laatste is juist nu super handig : om een transitie aan te zwengelen is er juist veel proces support nodig. Zet je die capaciteit niet in als overheid, dan halen we zeker de doelen van 2030 niet met alle gevolgen van dien. Dat zou zonde zijn, want de kansen liggen voor het oprapen’, aldus Charlotte Extercatte van Transform4C en medeoprichter van het platform voor leiders in transitie 100 Months to Change.

Transform4C is een expertburo dat organisaties in overheid en bedrijfsleven helpt in het werken met de transitie opgaves klimaat en circulariteit. Zij doen dat op een unieke manier, namelijk door de inzichten van pioniers toe te passen die reeds bewezen dat het mogelijk is om de transitiedoelen te realiseren. Jongeren spelen een belangrijke rol in de aanpak.

Juist jongeren bieden een stevige bijdrage aan de realisatie van de klimaatdoelen en circulariteit : we zijn een samenwerking gestart met een buro dat jongeren inzet in projecten met regionale impact. In deze samenwerking werken Transform4C met de jongeren om te zorgen dat ze weten wat nodig is om in transitie te werken. ‘Dat leren we niet op school’, aldus Charlotte Extercatte. ‘De meeste jongeren die we spreken kiezen bewust om te werken in een duurzaamheidsthema, maar zijn teleurgesteld als ze eenmaal aan het werk gaan met de onderwerpen in de praktijk. Ze krijgen al snel te horen: ‘zo doen we dat hier niet’ of ‘reken eerst maar eens de business case uit van je idee’. Met de regeling kunnen we niet alleen helpen om bij te dragen aan het capaciteitsprobleem maar zullen we ook veel ontdekken met de opdrachtgevende ambtenaren hoe jongeren van waarde zijn in het transitiewerk. In het platform 100 Months to Change vinden we het superbelangrijk om die kennis vast te pakken en i.s.m. partners zoals DuurzaamDoor snel bij grote groepen te krijgen.

100MTC partner DuurzaamDoor zegt over de regeling:  Als onderdeel van RVO vinden wij het belangrijk om deze CDOKE regeling onder de aandacht te brengen.  Het zou fantastisch als we binnen de overheid meer jongeren in kunnen zetten. Wij werken in dat werk zelf ook met een jonge collega van Transform4C en zij helpt ons bij het organiseren van het proces van  ons team aan de Tafel Circulaire Economie. We hebben er zelf ervaring mee en kunnen dat van harte aanbevelen. Voordelen zijn onder meer: Pro-actief, leergierig, dynamisch, out of the box, hands on…..We willen deze regeling graag onder de aandacht brengen om de circulaire transitie te bevorderen. Dat onderwerp hangt linea recta samen klimaat. Met jongeren is er zeker tempo te maken in dit onderwerp. Dus wat ons betreft: Doe er je voordeel mee!

Charlotte: ‘We halen de gestelde circulaire en klimaatdoelen niet als we zo doorgaan en dat moet wel. Dat is een plicht van de overheid én vooral belangrijk om de effecten op kortere termijn om te gaan en op  lange termijn te voorkomen. Zoals de IPPC zegt : het is nu nog mogelijk om voor de lange termijn oplossingen te realiseren.’.

Vind hier de Teams-link >>https://lnkd.in/ejuV-UPn

Vragen? Mail >> programma@staging.transform4c.nl

 

You may also like these: