De grote inspiratiedag! Goed idee!?

‘Keep hustling …. ‘. Deze uitspraak duidt in twee woorden de essentie van wat leiders te doen hebben om tot een versnelling in hun transitie te komen. Je hoort deze uitspraak tijdens de 100MTC Experience Let’s Go Beyond in de film Beyond Zero. Hustling lijkt een nonchalant begrip : alsof je iets ritselt of regelt en maar moet afwachten wat het doet. In onze visie is het verre van nonchalant maar wel bloedsimpel. Met de juiste mensen, een sprintproces en focus op de prioriteiten is ‘hustling’ opeens iets heel concreets dat gevoel van voortgang geeft. Laat dat laatste nou net van groot belang zijn om transitie te laten slagen. In dit item beschrijven we kort wat volgens ons hustling in de praktijk inhoudt en wat daarin handvatten zijn vanuit de ‘theory of transformation‘ (transformatiemodel). We komen hierop omdat we merken dat er weinig gevraagd wordt naar ‘hustlen’ en ‘veel gevraagd wordt naar ‘inspiratie’.  Maar die grote dag….De InspiratieDag! … is dat wel zo’n goed idee?

Vragen uit de praktijk

‘We hebben elk jaar een dag van de duurzaamheid en daarop gaan we iedereen inspireren om iets te gaan doen met het thema’. Deze uitspraak horen we bij veel sustainability managers of transitie experts in organisaties, uit de overheid en het bedrijfsleven. De aanleiding is vaak de vraag of er een film ingezet kan worden, die onderdeel is van de Experience to Energize. We vragen dan vaak als eerste : ‘Wat willen jullie bereiken met de dag? Wanneer is deze dag succesvol en hoe merken we dat erna in de praktijk?’. Het antwoord geeft een beeld bij in hoeverre de inspiratiedag onderdeel is van een langer proces waarin gestaag aan transitie wordt gewerkt.

Nu we ruim 20 maanden werken met een groot bereik onder organisaties met ambitie in transitie (we hebben honderden experts gesproken in NL alleen al), zien we vier type reacties onder gesprekspartners op onze vraag:

  1. het antwoord blijft uit : ‘goede vraag, daar hebben we eigenlijk niet bij stil gestaan’;
  2. het antwoord is instrumenteel : ‘we moeten voor de CO2-prestatieladder aantonen dat we alle medewerkers betrekken’;
  3. het  antwoord is gericht op bewustwording maar zonder richting : ‘de dag moet leiden tot bewustwording en draagvlak voor duurzaamheid’ en ‘….dat mensen zelf meer initiatief gaan nemen’.
  4. het antwoord is heel duidelijk : bijv. de inspiratiedag is onderdeel van de uitrol van de strategie, waarbij we gebruik maken van 1-10% van ons ecosysteem die we nu nodig hebben om te versnellen in transitie. We willen met deze dag zicht  krijgen op de mensen die we nog niet kennen, maar die wel met het transitieonderwerp bijdragen en/of meer willen bijdragen.

Deze antwoorden staan in volgorde van frequentie : dus we horen het meeste de eerste versie (‘niet bij gestilgestaan’) en we horen eigenlijk maar heel weinig versie 4. als we antwoord 3 horen, vragen we altijd even door : in hoeverre is er al met leiderschap een voorbereiding gedaan. Als mensen bewust worden en ze komen met ideeen, dan is het wel belangrijk dat de leiders daarop voorbereid zijn. Doe je dat niet, dan is er kans op frustratie. De mensen die antwoord 2 geven verwijzen we graag door naar de Frontrunner Focus tool : daarmee kun je in 2* 10 minuten alle medewerkers bereiken en betrekken bij het vaststellen van transitie prioriteiten en tevens een vinkje zetten voor de ladder.

Belangrijker nog is de vaststelling na werken met 10.000 professionals dat mensen inspiratiemoe zijn. ‘Ik zie door de bomen het bos niet meer’. ‘Hartstikke leuk zo’n dag en fijn om met gelijkgestemden te zijn, maar wat gaan we nu echt dóen’? Om deze reden gaven we eerder al terug in dit bericht dat hierop een rol voor leiders is om richting en ruimte te organiseren. ‘Hustling’ geeft dat.

Wat is ‘hustling’? 

‘Hustling’ is het process waarmee de juiste mensen op het juiste moment cruciale acties nemen om tot versnelling van transitie te komen. Zo staat het niet in het woordenboek, maar zo is het wel bedoeld in de film. Bijvoorbeeld in de Meerjarenbegroting moet een reservering komen voor een flinke investering in het transitieproces of een concrete investering om het wagenpark te mobiliseren of een nieuw business model te ontwikkelen. Spannende beslissingen, vooral als een managementteam hard gestuurd wordt op financiële cijfers en hiervan de effecten nog niet te kwantificeren zijn. De mensen die hierover gaan, zijn op 1 hand te tellen. In hoeverre is het dan nodig om ‘iedereen te betrekken’? Het kan zeker een functie hebben, maar in 9 van de 10 gevallen is het niet nodig om effectief te zijn. In die situatie kan de tijd beter gestoken worden in het vaststellen van de prioriteiten en een analyse van het ecosysteem en hoe daarin beweging te organiseren. We horen dan nog wel eens ‘nee sorry, daar zijn we te druk voor want de uitnodiging van de inspiratiedag moet nog uit’. Gelukkig worden er ook dappere beslissingen genomen en wordt gezegd : ‘ja, laten we eerst een krachtteam bij elkaar roepen en ons kompas helder maken met heldere focus voor de komende periode. Wat kunnen en willen we de komende maanden samen bereiken en hoe organiseren we dat met een duidelijke rolverdeling’. Zie je. Hustling is geen nonchalant begrip. Het is tactiek. Iets wat we vaak kennen als een individu in zijn eentje op pad gaat om snel even iets te fixen. Onze visie : ga niet alleen maar met een krachtteam hustlen, dan kom je verder. Ook bespaart het je na een goede start, veel tijd!

Theory of Transformation : Hustlen

Deze manier van werken laten we zien in de 100MTC Experience met altijd een verwijzing naar de Theory of Transformation. Op basis van dit model is het mogelijk te zien waar je nog iets te hustelen hebt met je krachtteam. Het verhaal van Interface in de film Beyond Zero of het verhaal van Damon Gameau in de film 2040 laat zien wat anderen doen met succes (met ook aandacht waar het mis ging of bijna mis ging) om tot dat succes te komen. Hoe kon het dat zij wel de transitiedoelen haalden al ver voordat anderen überhaupt begonnen? Echter deze organisaties bieden herkenning, maar bieden nog niet het antwoord op de vraag : wat kunnen wij dan nu doen? Als bank of overheid of als bedrijf met een heel ander product of dienst, ben je geen Interface of energiebedrijf. Wel kun je de inzichten en succesfactoren van deze pionier benutten om zelf sneller succesvol te zijn. Niet omdat je nu dingen niet goed doet, maar omdat er zaken zijn die helpen om sneller te ontwikkelen in dit thema.  Het transformatiemodel is ingericht vanuit de kennis en ervaring die opdeden met pioniers – Interface en anderen – wereldwijd en daarop is toegevoegd academische kennis van diverse professoren die hierop hebben gestudeerd. Het doel van dit transformatiemodel is om laagdrempelig handvatten te bieden voor iedere leider en transitie professional. In de praktijk is er veel kennis en veel modellen maar deze zijn vaak beschreven in dikke boeken, abstract en geven geen handvat hoe concreet te worden. Wat doe je dan anders? Hoe organiseer je dat – morgen…met je team….?

Laagdrempelig en oriëntatie

Hustlen is meerjarig. Het kan vanuit verschillende rollen en houdt eigenlijk nooit op. Lees hier het verhaal van een bouwbedrijf wat al enkele jaren aan het hustlen is of hoor hier wat een andere organisatie er over zegt. Deze podcast geeft ook goed weer wat hustlen in de praktijk inhoudt.

In het boek Klimaatwerkers is het hustlen in de praktijk heel concreet gemaakt aan de hand van het model. Vanaf deze zomer (juli) is de herziene 2e druk beschikbaar met daarin het meest recente model. 4 fases, 4 vermogens en 18 succesfactoren kun je beoordelen waar jij met jouw krachtteam nog iets te hustlen hebt.

Ben je veel met campagnes en content bezig? Dat is goed, zeker blijven doen, maar doe je dat dan voldoende vanuit een voorstelbare visie en kompas voor krachtteams?

Heb je een netwerk van ambassadeurs voor een transitie onderwerp? Geweldig effectief zolang je ook de randvoorwaarden voor deze professionals goed op orde hebt zoals Ruimte en maar regelmatig de Horizon Herijkt : doen we de goede dingen en doen we ze goed? Wat leren we eigenlijk van al dat hustlen? Wat werkt en waarmee kunnen we stoppen?

De grote dag

Dan is er waarschijnlijk toch die grote dag! Dat inspiratie event waar je een grote groep blije mensen bij elkaar hebt. Grote kans dat er een team is die toch de plannen heeft doorzet. Ook al is het de vraag (zie introductie) of dit nu de juiste en meest effectieve beweging is van het transitieproces in je organisatie. Dan is het nog steeds een hele leuke dag met heel veel kansen om succesfactoren erin te fietsen. Zoals : wat is de visie van het leiderschap? En dan niet een lege zin die pronkt op de website onder het kopje Missie, Visie of Purpose, maar een echt verhaal van een authentieke leider met concrete voorbeelden uit de eigen organisatie en omgeving waarmee een visie op de toekomst voorstelbaar en aantrekkelijk wordt en echt tot leven wordt gewekt (programma FastForwardVision). Een outro op de dag waarin alle mensen die geraakt zijn door de dag duidelijk hebben op welke volgende stap ze kunnen aanhaken, liefst direct na de inspiratiedag en in een krachtteam en rond een heel duidelijk thema.

Om samen te ‘hustlen’. ‘To do more good and not less harm’, zoals Ray Anderson het benoemt in de film. Of gewoon omdat het je een zinvol gevoel geeft en meer energie geeft in je werk.

Beeld : Ben Vulkers

 

You may also like these: