Gloednieuwe Experience ‘4C The Future’

Heb jij als leider voldoende vermogen om een transitie vorm te geven? Is jouw management team klaar voor deze opgave? De CO2 prestatieladder, CSRD, hogere energie- en grondstofprijzen of Milieudefensie: verschillende ontwikkelingen vragen om een radicale koersverandering van organisaties. Broeikasgassen of grondstofgebruik halveren kan niet met hetzelfde bedrijfsmodel een beetje beter maken. Het heeft echt meer nodig: transformatie. Pioniers laten zien hoe dat werkt en zijn daarin succesvol geweest in het behalen van transitiedoelen. 4C The Future is daarin de meest cruciale skill. Wat dat is en betekent voor de rol van leiders, staat centraal in de gloednieuwe Experience 4C The Future voor leiders die echt willen gaan voor het behalen van 2030-doelen en daarna. Met een fantastische nieuwe film in samenwerking met Stichting Climate Clean Up. 

De Experience 4C The Future is bedoeld voor leiders met ambitie, die met hun managementteam vanuit visie willen werken aan goede randvoorwaarden voor een transitie. Door richting te geven en ruimte te organiseren wordt voldaan aan een belangrijke behoefte van professionals om zich in te zetten voor een grote verandering in de organisatie, markt en keten. Pioniers hebben bewezen dat aansturing vanuit visie en betrokkenheid sneller gaat ten opzichte van het klassieke instrumentele model met doelen, KPIs en verslaglegging. ‘Uiteindelijk zijn beide oriëntaties nodige maar op dit moment werken we overwegend instrumenteel. Dat gaat simpelweg niet snel genoeg’, aldus transformatie expert en oprichter Charlotte Extercatte van Transform4C.

Bedoeling van de Experience

Experience 4C The Future heeft een vergelijkbare opzet als de Experience Let’s Go Beyond, met heel duidelijk het verschil dat hier vooral leiders baat bij hebben: zij gaan over het organiseren van die randvoorwaarden en Compelling Vision. Daarop geeft deze Experience handvatten: waarom zou ik dat moeten doen als leider en hoe werkt dat?

Lets Go Beyond met de film Beyond Zero is bedoeld om managementteams en krachtteams aan te zetten en gevoel bij hun rol te geven. Deze Experience met als thema 4C The Future is een vervolg daarop: als het leiderschap aan staat, willen ze graag snel over tot actie. Dat is een valkuil: dan komen we tot projecten of programma’s, maar die gaan doorgaans niet snel genoeg. Door visie en vermogen centraal te stellen, volgt actie sneller en vaak als vanzelf. Dat is onze ervaring en die van vele pioniers bewezen dit al. De 4CF-Experience is bedoeld om leiders te versterken in hun rol om randvoorwaarden te organiseren voor transitie.Vanuit een positief en hoopvol perspectief, samen met andere leiders in de organisatie.

Opzet van de Experience 

De Experience bestaat uit een krachtige introductie over de rol van leiders in transitie en de algemene behoefte van professionals over wat zij van leiders nodig hebben: richting en ruimte. Aan de hand van een filmverhaal delen we een manier hoe leiders een wenkend perspectief en ruimte kunnen organiseren. Na de film is er een deel waarin de deelnemers de inzichten uit de introductie en film vertalen naar hun eigen situatie en organisatie. Uit dat gesprek volgt een overzicht van prioriteiten waarmee leiderschap aan de slag gaat. Grote kans dat het doorontwikkelen van een visie daar dan onderdeel van is!

Nieuwe film

Het is heel gaaf dat we in deze Experience kunnen samenwerken met Climate Clean Up (CCU) om de film 2040 in te zetten bij deze Experience. Deze film is gemaakt door Damon Gameau en zijn team uit Australie. Door de samenwerking met CCU kunnen we de film op schaal onder een grotere groep leiders distribueren en zorgen dat het echt impact heeft en tot actie leidt. Damon neemt ons mee in de belevingswereld van zijn dochter die in de te voorziene toekomst leeft. Hij geeft aan op basis van ‘fact based dreaming’ wat er gebeurt als we niets doen, maar vooral wat de kans is als we gave initiatieven die er nu al zijn nog groter maken. De verhalen worden verteld rond thema’s met mensen uit de praktijk en experts met theorie, zoals Kate Raworth. Kijk hier de trailer.

Kracht in de voorbereiding en opvolging

Net als bij Let’s Go Beyond zit de kracht in de voorbereiding en de opvolging. Niet in enkel de filmvertoning. Dat horen we vaak, maar dat dat zo zou werken is echt een misverstand. Het filmelement geeft een krachtige impuls aan de Experience omdat het emoties raakt. Maar een film zonder sterke context doet meer schade dan goeds. Met 10.000 deelnemers in de sessies hebben we inmiddels goed scherp wat werkt en wat niet werkt. We hebben inmiddels een handige toolbox ontwikkeld waarin alle tools zitten om een Experience effectief te organiseren aan de hand van een sprintplan met daarin suggesties voor o.a. uitnodigingen en communicatie, beeldmateriaal en natuurlijk de presentatiematerialen.

Wat goed werkt is om met elkaar een krachtteam te formeren dat de Experience gaat introduceren en hosten in de organisatie. Het krachtteam zorgt voor een inhoudelijke voorzitter en 1 of 2 experts op het thema en uit de lijn, communicatie en bij voorkeur ook jonge generatie. Vaak zijn zij ook goed in de regelzaken die in het team nodig zijn om effectief en succesvol te opereren.

Reacties op de Experience 

‘Deze Experience geeft een positief beeld van de toekomst: dat hebben we nodig in deze tijd’. ‘het mooiste deel uit het filmdeel van de Experience vond ik het voorbeeld van een energiegrid in Bangladesh. Als het daar lukt om energieneutraal en klimaatadaptief te organiseren, dan kan het hier zeker’. ‘Het is heel gaaf dat er een menselijke component in deze Experience zit: briljant hoe de perspectieven van kinderen worden afgewisseld met heldere feiten en praktische theorie’. ‘De donut theorie van Kate Raworth is krachtig verbeeld aan de hand van de thema’s die ons allemaal aangaan: wonen, mobiliteit, energie en voedsel’.

Duurzaamheidstopper Maurits Groen was een van de mensen die deze film in Nederland podium biedt. ‘Helaas viel de premiere van deze film in Tuschinski door coronatijd in het water. Het is echt heel gaaf dat er nu alsnog een mogelijkheid komt om de film aan een groot publiek te laten zien. Het is echt heel waardevol en met de ervaring van Beyond Zero en de programma’s van het platform bereiken we hiermee heel veel leiders. En …dat is hard nodig om de 2030-doelen te halen!’.

Charlotte: ‘De vraag die we krijgen: is een film kijken niet veel te lang voor mensen en zeker managers? Het vraagt zeker om het vrij maken van een goed tijdsslot. Maar juist die duur maakt dat mensen uit hun hoofd en werkmodus komen en afdalen naar een meer menselijk niveau. Onze ervaring is dat met de emoties van de film, de groepsdynamiek en de opzet, leidt dit tot een beter en dieper gesprek en bereidheid om snel meer stappen te nemen waarmee een organisatie de duurzame transitiedoelen realiseert. Dan vergeten ze snel de tijd. Is tijd toch beperkt, dan is het mogelijk om bepaalde hoofdstukken van de film in te zetten’.

Aan de slag

Leiders en experts kunnen zich aanmelden voor Experience to Energize en krijgen daarmee toegang tot de toolkit van de Experience, inclusief de film. Het is mogelijk om daarbij extra opties te nemen, zoals het inzetten van een spreker expert uit het platform of iemand die helpt bij een soepele voorbereiding. Incompany met de Experience aan de slag is ook mogelijk.

Meer algemene informatie over Experiences staat hier.

Eerst kennismaken met deze Experience? Dat kan met het (online) Kennismakingsprogramma.
Bekijk de volledige agenda voor alle data en schrijf je kosteloos in.

Voor vragen, neem gerust contact op met ons via contact@transform4c.com.

You may also like these: