Pioniers bundelen krachten om transitie opgaves te versnellen

Op 1 december kondigt het platform 100 Months to Change (100MTC) een bijzondere samenwerking aan. Met 15 maanden transitiewerk op de teller, delen de Experts van het platform een belangrijk inzicht waarom organisaties onvoldoende voortgang boeken op klimaatdoelen in organisaties. Oorzaak is het gebrek aan richting en ruimte door leiders om aan de transitie opgave te werken. Ook ontbreekt de bijdragen van jongeren in deze onderwerpen. Het platform 100MTC zet daarom naast de huidige activiteiten ook per direct in op het vergroten van de capaciteit in transitieteams als effectieve manier om te versnellen in de transitie.   

Op 1 december vond een 100MTC Changemaker bijeenkomst plaats voor Partners en Experts van 100 Months to Change (100MTC) in samenwerking met Transform4C, Hieroo en Hogeschool Windesheim. Het 100MTC platform werkte in de afgelopen 15 maanden met 40 organisaties aan het versneld realiseren van de transitiedoelen (ook wel SDGs genoemd). Samen met grote bedrijven zoals ABN AMRO, EY, Renewi en Dura Vermeer, maar ook diverse ministeries en onderwijsinstellingen zoals Fontys werden zeker 10.000 professionals en toekomstig professionals betrokken en uitgedaagd om zich meer in te zetten voor klimaattransitie in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze samenwerkingen leverden vele acties op en gaven duidelijke inzichten om te kunnen versnellen. Er waren op 1 december nog  85 maanden te gaan voor organisaties om de transitiedoelen van 2030 te realiseren. 

Videospeler

Gebrek aan perspectief en capaciteit grootste uitdaging in werken aan transitie 

“Transitie gaat niet over techniek of beleid, maar is mensenwerk. Het gaat er vooral om dat er capaciteit is om een slim transformatieproces in te richten,” aldus Charlotte Extercatte, auteur van het boek Klimaatwerkers en oprichter van 100MTC.  Uit onderzoek onder 10.000 professionals in de afgelopen 15 maanden blijkt echter dat er twee concrete inzichten zijn als het gaat om transitie. Ten eerste lijken professionals die aan transitie werken meer ruimte nodig te hebben van leiders om anders te gaan werken om bij te kunnen dragen aan duurzame (klimaat) doelen als organisatie. Ten tweede blijkt dat leiders op hun beurt de medewerkers en partijen in de waardeketen nodig hebben voor het ontwikkelen en uitdragen van visie op de organisatie. Dat gaat verder dan droge doelen in een rapportage. Professionals die gemotiveerd zijn voor de transitie opgaves – formele of informele leiders – kunnen vertraging doorbreken door deze beelden bij elkaar te brengen en om te zetten in concrete actie met focus.  Hoe je als organisatie de inzichten en tools van deze pioniers kunt gebruiken, delen Partners in het platform door middel van Experiences en het boek Klimaatwerkers. 

Grote animo onder professionals om te verduurzamen  

Transform4C biedt oplossingen voor leiders en hun transitie experts om te kunnen versnellen in transitiewerk. Als er te weinig capaciteit is, zeker van jongeren, dan is het logisch om een nieuwe oplossing aan te bieden : sprint proces support.  Het platform 100MTC en de Jonge Consultants van Hieroo slaan de handen ineen om daarmee het belangrijke knelpunt in organisaties, die met het platform aan transitie werken, op te lossen. Een opvallende samenwerking tussen twee pionierende consultants. Procesmanager Loraine Westerneng van 100MTC zegt hierover: „Het gekke is: er zijn ongelooflijk veel professionals en toekomstig professionals die willen bijdragen aan transitie onderwerpen. Toch kampen vele transitieteams met tekort aan tijd en middelen. Ook is het opvallend dat er weinig jongeren aan tafel zitten. Terwijl zij, vol energie, goede ideeën, en skills, de perfecte partner zijn om in organisaties tot vernieuwing te komen op deze onderwerpen. En als zij dan eindelijk aan tafel zitten, zijn ze snel teleurgesteld en dat leidt dan vervolgens tot vertrek.  Dat is zonde : Zij zijn immers de klimaatwerkers van morgen!”

Jong Consultant Lot Steemers van Hieroo zegt hierover: „Onderwerpen als rapportages, beleid maken en droge doelen stellen gaan vaak voor. Dat is verplicht bij wet. We weten alleen van succesvolle pioniers dat transitie sneller kan door een slim transformatieproces te organiseren. Daarmee haal je de wetgevingsdoelen,  maar blijf je ook voorloper in de markt. Hoe dat werkt, leerde ik als Jonge Consultant bij Hieroo Zwolle van het platform van 100MTC Partner Transform4C. Deze vaardigheden zet ik nu bijvoorbeeld in als procesmanager bij de overheidsorganisatie RVO DuurzaamDoor.“ 

Charlotte sluit af: “Het is prachtig dat we deze samenwerking juist nu kunnen aankondigen. Het is nu alle hens aan dek om te zorgen dat organisaties hun klimaatdoelen halen en we als samenleving niet boven de 1,5-2 graden opwarming uitkomen. En in die lijn ook vraagstukken als biodiversiteit en circulaire economie. Partners uit het 100 Months to Change netwerk kunnen deze jonge talenten vanaf nu in zetten en zo met de juiste skills en genoeg capaciteit en ondersteuning door met de versnelling van het klimaatwerk. Voor je het weet zijn er nog 80 maanden te gaan.”

Achtergrond Informatie 

Over Transform4C & 100 Months To Change | Hieroo Zwolle

100 Months To Change (100MTC) is een internationaal transformatieplatform, opgezet door expert bureau Transform4C, die bereidwillige professionals voor een klimaatbestendige transformatie binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs verbindt, inspireert en in hun werk versterkt. Een activiteit van het platform is het organiseren van 100MTC Experiences met het filmverhaal van een vervuilende pionier – als manier op grote schaal het gesprek te starten over versnellen in transitie opgaves en daaraan actie te koppelen. De lessen worden gedeeld tijdens Changemaker Events. 

Het platform werd op 1 september 2021 opgericht door Charlotte Extercatte van Transform4C en een Amerikaanse partner Institute for Transformation. De Nederlandse première van de 100MTC Expereince vond plaats op 11 november 2021 en was een groot succes dankzij de samenwerking met zeer ervaren transitie experts en professionals zoals Maurits Groen, Wietse Wallinga, Folkert van der Molen, Guido Braam, Professor Andre Nijhof en gepresenteerd door Harm Edens.   

Hieroo is dé lokale consultant met het ideaal: ‘vandaag werken aan een betere stad van morgen’. De Jonge Consultants doen opdrachten in alle sectoren in hun eigen regio. Zo werken ze aan verjonging, vernieuwing en versterking van organisaties. Hieroo is partner van het platform 100MTC en levert capaciteit voor transformatieprocessen in samenwerking met de Experts uit het platform. 

You may also like these: