Versnellen in transitie met Proces Support: verhaal van Lot

‘Het is echt heel gaaf geweest om bij DuurzaamDoor als Proces Support mee te werken aan transitie: een ontzettend dynamische periode. Ik heb daarin meer kunnen bijdragen dan ik van mezelf als young professionals bij aanvang had verwacht’. Lees hier het verhaal van Lot, die meesprintte bij DuurzaamDoor. 

DuurzaamDoor, een initiatief van RVO, maakte de afgelopen maanden gebruik van Proces Support. Zij brengen partijen bij elkaar om samen te werken en van elkaar te leren, met een focus op circulariteit en klimaatvraagstukken binnen de ambtenarij.
Ze werken samen met Transform4C aan sprints rondom circulaire initiatieven. In het ecosysteem van de rijksoverheid wordt verkend waar nog mogelijkheden liggen om ambtenaren in de regio beter te faciliteren om aan transitieopgaves te kunnen werken en daarvan samen te blijven leren. Dit alles wordt gedaan vanuit een Krachtteam en in Sprints.

Lot, die in deze Sprints de rol van Proces Support heeft ingenomen, is onmisbaar gebleken in dit proces. Sinds oktober 2022 brengt Lot vaardigheden in die tot op dat moment niet beschikbaar waren in het team. Door de veelheid van betrokken partners en de organisatie van structuur van een sprint (dat is anders dan een project of een programma), wist zij energie en focus in het team te brengen. Een halfjaar na haar start als Proces Support is het hoogtijd voor een reflectiemoment! Wat zijn haar ervaringen tot nu toe? Wat heeft ze geleerd en wat is volgens haar nodig om succesvol de transitiedoelen te behalen?  

Lot, kan je wat meer vertellen over je rol binnen het Krachtteam van DuurzaamDoor? 

Jazeker. Ik ondersteun Tessa, tafelsecretaris Circulaire Economie en haar krachtteam bij DuurzaamDoor. Mijn rol bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Enerzijds ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van het proces van de sprint. Zo heb ik een sprintplan opgezet met daarin alle belangrijke onderdelen: wat zijn de doelen, hoe willen we die doelen behalen, etcetera. Ik plan en organiseer werksessies met het krachtteam en werk die vervolgens weer uit. Anderzijds is mijn rol ook deels inhoudelijk. Ik stel kritische vragen en probeer iedereen scherp en betrokken te houden. Ik breng alles samen. Eigenlijk ben ik de linking pin in het krachtteam. De termen die ik gebruik, zoals sprint en krachtteam hebben Tessa en haar team en ik geleerd uit het werken met de Theory of Transformation van Transform4C. Die gezamenlijke taal helpt om snel met elkaar te schakelen.  

Wat vind je het leukst aan deze rol? 

De balans tussen het in teamverband werken en de zelfstandigheid van de functie. Tijdens de door mij georganiseerde werksessies vallen dingen vaak ineens als puzzelstukjes in elkaar. Daar krijg ik super veel energie van en ik vind het heerlijk om dat dan zelf verder op te pakken en uit te werken. Ik vind die balans heel prettig en belangrijk. Een stukje eigenaarschap en tegelijkertijd werken met een klein, betrokken team.  

Waar heb je volgens jou de meeste toegevoegde waarde? 

Ik denk dat de combinatie tussen de structuur en het overzicht dat ik bied samen met mijn frisse blik en jonge energie heel erg gewaardeerd wordt. Ook door hen zelf vragen te stellen moeten de teamleden nadenken over het proces. Vanuit mijn werk bij Transform4C neem ik daarnaast ook kennis vanuit de Theory of Transformation mee, wat ervoor zorgt dat we op koers blijven.   

Wat zou er gebeuren als er meer mensen zoals jij in organisaties deze rollen zouden vervullen? 

Dan zou de versnelling sneller gaan! Iemand met de skills om een netwerk te organiseren, die focust op het proces en ook iets van de inhoud af weet is in het geval van de transitievraagstukken heel erg nodig. Als er niet iemand met volledige toewijding met de sprint bezig is, raak je al snel uit koers en neemt de snelheid af. Focus is essentieel en dat breng ik mee. Dat kan niet in gewoon project- of programmawerk. Dat gaat niet snel genoeg om de transitiedoelen te halen. Het is echt tijd om te sprinten.

Waarom vind je het belangrijk om dit werk te doen? 

Mijn drive zit er al van kinds af aan in. In ben altijd bezig geweest met mijn omgeving en de wereld waarin we leven. Ik wil heel graag iets goeds doen voor de mensen om mij heen. Tijdens mijn studie en eerste werkervaring kwam ik er al snel achter dat het echte verschil gemaakt kan worden door organisaties. Dáár zit de impact. Ik zie ook dat ik daarin kan bijdragen met mijn vaardigheden in het process begeleiden en het enthousiasmeren van mensen die we bij deze opgaves nodig hebben. Dat komt in deze rol heel goed naar voren en is precies waar mijn vuurtje van aan gaat!  

Hoe kunnen andere organisaties met jong professionals als jij aan de slag?  

Iedere organisatie kan via Transform4C Process Support aanvragen: wanneer je contact met ons zoekt voor een intake, stellen we een aantal vragen om te achterhalen wat nodig is en maken we afspraken hoe dat te organiseren. ‘Zo snel mogelijk uiteraard, want er zijn nog 80 maanden te gaan tot 2030!’, knipoogt Lot.  

Lees hier meer over de mogelijkheden en vraag een intake aan.

You may also like these: