Serie Tijd voor de Toekomst : Lees het verhaal van Kruitbosch

Dit artikel is onderdeel van een serie met verhalen voorlopers die willen versnellen in transitie. Het thema luidt Tijd voor de Toekomst. Dit verhaal gaat over het familiebedrijf Kruitbosch met een bijdrage vol praktische inzichten van CEO Chris Kruitbosch en HR manager Arie Peerbolte.

Groot denken, gewoon beginnen. Met die zin eindigde het vorige item over voorloper Kruitbosch – Lees hier. De quote dekt de lading van een nuchtere aanpak van deze ondernemer. Volgend jaar is het familiebedrijf – bekend van onder meer het fietsmerk Cortina – 70 jaar aan het ondernemen. Chris Kruitbosch vertelt: ‘De markt is volop in beweging. Het ondernemenschap ontwikkelt zich gaandeweg mee. Je gaat toch nadenken als CEO hoe je dit familiebedrijf continuiteit kan bieden. Dan ontkom je niet aan verduurzamen. Dat begon hier heel praktisch met de bouw van het pand op het industrieterrein. Het was toen gewoon het meest logisch om het gasloos te maken. Dat was toen niet per se uit duurzaamheidsoverwegingen. Daarmee is wel het zaadje geplant om stap voor stap verder te verduurzamen. We weten wat de materiele issues zijn in onze business. Inmiddels werken we stap voor stap aan een grote droom: bijdragen aan leefbare steden. Alternatieven voor de auto spelen daarin een grote rol en wij zijn daarin nu onze positie aan het herijken. Die visie helpt ons leiderschap te bieden om focus te houden in al het enthousiasme dat hieromtrent ontstaat’.

Rol pakken

Chris vertelt: ‘Duurzaamheid en andere transitie thema’s zoals digitalisering zijn aan de orde van de dag. Het vraagt echt wel veel van ondernemers, zowel in nieuwe wetgeving, eisen vanuit leveranciers maar ook in kansen zoals de manier waarop nu al de gebiedsontwikkeling van straks vorm krijgt. Daarin kunnen we echt een rol pakken. Het is elke dag wel weer zoeken naar de manier waarop je dat kan doen met een bestaande organisatie die ook gewoon nu in de dagelijkse praktijk veel voor de voeten krijgt in de markt.

Als het gaat om de markt van de toekomst zien we een andere rol voor ons: we werken dan mee aan gebiedsontwikkeling en praten dan met meer dan de dealers. Ook met de gemeente, ontwikkelaars en scholen om kennis te delen en bijdrages te leveren aan de uitdaging om met elkaar anders te bewegen, elkaar meer te ontmoeten en autogebruik te ontmoedigen. Dat is echt een totaal nieuwe rol voor ons en onze medewerkers’.

Wake up call

‘Wat me in het filmverhaal Beyond Zero (red. uit de Experience Let’s Go Beyond) enorm aanspreekt is dat het een transitie is geweest. Ook dat het niet gaat om een bedrijf dat opnieuw begon maar vanuit een bestaande organisatie ging denken hoe het anders kan. En dat dan gaan ontdekken. En het was natuurlijk wel een heel Amerikaans verhaal. Maar ze laten wel zien met het voorbeeld van het hotel dat je van een verkeerde afslag ook een kans kan maken, heel concreet door het gewoon te doen’, aldus Chris.

Arie: ‘Ik vond het echt een wake up call. Ook werd wel duidelijk dat het voor de rol van Chris als CEO echt iets betekent: Als CEO heb je echt een grote uitdaging om deze transitie te organiseren en mensen te inspireren.Het mooie is wel dat als je ergens aandacht aan geeft, dat anderen daar ook op gaan bewegen. Dat vraagt er wel om dat je het verhaal vertelt waar je naar toe wilt. Dat hoeft niet per se altijd op een podium’.

Stap voor stap

Het helpt om steeds in gesprek aan te gaan, zodat de medewerkers voelen dat ze echt ruimte hebben om zelf aan de slag te gaan’. Chris: ‘We hebben eigenlijk per ongeluk van de introductie van PENDLR wel geleerd dat groots niet altijd werkt. Die lancering moest door omstandigheden van een big bang naar een stapsgewijze introductie. Dat in stapjes introduceren met ruimte om er nog iets van te vinden, werkte heel goed. Intern delen, het gesprek erover aan gaan. Als we weten wat het voor hem of haar betekent, dan gaan we verder. Collega’s die gemotiveerd zijn op dit onderwerp hebben allemaal hun eigenheid in het omgaan met het onderwerp. Dat inzicht haalde ik uit onze Greenteam gesprekken’. Arie vult aan: ‘Dat proces organiseren we nu meer in de formele kanalen. We vertellen daarin over de projecten van de teams. Daarnaast gaan we het gesprek aan. Zoiets kost gewoon tijd.’

Tijd maken voor de toekomst

Chris: ‘Mijn rol is het algemene verhaal vertellen, maar ik kan het nooit voor iedereen tastbaar maken. Dat wilde ik altijd wel graag maar ik realiseer me dat daar meer voor nodig is. Daar zijn andere leiders voor nodig, daar is tijd voor nodig.

Ik kan het (red: als CEO) misschien wel weten, waar we naar toe willen bewegen en hoe we dat kunnen doen: het is denk ik sterker als ieder dat op zijn eigen manier kan invullen. Ik kan het ook niet voor iedereen invullen. We moeten het samen bedenken.

We stimuleren dan ook dat iedereen hier een stukje tijd heeft voor de toekomst. Het is aan leidinggevenden om daaraan richting te geven en daarvoor ruimte te maken’. Arie: ‘Dat bespreken we ook met leidinggevenden. Als leider kan je een rol in de toekomst met anderen bespreken als je daar zelf ook beeld bij hebt’.

2040

Kruitbosch werkt hiermee aan het streefjaar 2040: er zijn nog 190 maanden te gaan om te realiseren dat er, in met name grotere steden, oplossingen komen voor leefbaarheid. Door nu het kompas van de organisatie op die toekomst te richten, een rol te pakken en stap voor stap de nieuwe organisatie te bouwen en te leren en ontdekken hoe dat steeds sneller kan. Door van pioniers te leren hoe zij dat doen, komt deze toekomst steeds sneller dichterbij.

You may also like these: