Weg wijzen in wicked problems

Hoe versnel je transitie in het onderwijs als onderdeel van de missie Fontys for Society? Daar is het krachtteam van Fontys Hogeschool volop mee aan de slag! Het krachtteam werkte het afgelopen jaar in diverse sprints om transitie in het onderwijs te versnellen… De opbrengsten blijken verrassend en leerzaam. Succes zit in het inzetten van goede voorbeelden. De output van de sprints is het aandacht vragen voor meer ruimte voor deze initiatieven. Het krachtteam stimuleert het met elkaar verder bouwen om zo studenten en medewerkers te ondersteunen in transitie denken.

Er gebeurt heel veel moois in en om de hogeschool voor de toekomst van de regio: vanuit meerdere onderwijsinitiatieven en zes kennisthema’s wordt er gewerkt aan de missie Fontys for Society. Echte uitdagingen en problemen uit de praktijk (wicked problems), worden door Fontys samen met organisaties in Zuid-Nederland onderzocht en aangepakt. Met als doel om de sustainable development goals te realiseren. Organisaties en functies veranderen in de toekomst en daar wil Fontys studenten op voorbereiden. “De samenwerking met studenten en docenten van verschillende opleidingen en bedrijven maakt dat ik geleerd heb om aan complexe opdrachten te werken. Ook is mijn netwerk groter geworden”, aldus student Bas uit Living Lab. Bekijk hier hoe Bas in het Living Lab aan zijn opdracht werkte.

Transformatieaanpak
Het lectoraat Circulaire Transitie nam het initiatief om vanuit een transformatieaanpak te werken aan het versneld opschalen van deze goede initiatieven.
Aan de hand van de transformatie aanpak werden drie stappen gezet:

  • Een groep Fontys medewerkers te verbinden die met elkaar willen optrekken in een krachtteam;
  • Met leiders in gesprek gaan om te werken aan randvoorwaarden om transitie denken te kunnen opschalen;
  • Het krachtteam effectief organiseren in een sprint, met focus op de belangrijkste succesfactoren: een verhaal van de voorlopers om visie te delen en vanuit ecosysteem analyse aan de slag.

De opbrengsten blijken waardevol en deels verrassend:

  • Korte lijnen en overzicht: Er bleek onverwacht veel kennis over goede initiatieven. Spelers in het ecosysteem om transitie succesvol te maken kwam bij elkaar. Dit gaf overzicht en energie. Tijdens de sprints gebeurde er veel in de organisatie wat de agenda van het krachtteam raakt: door verbinding tussen sleutelfiguren in het krachtteam kwamen deze inzichten bij elkaar en wist men beter wat er speelt. Het krachtteam jaagt nu een proces aan om ruimte voor transitie denken in te bedden in het onderwijs;
  • Visie op de toekomst delen met 1% van Fontys medewerkers: Fontys for Society is een krachtig begrip maar wat betekent het echt? Door visies met elkaar te delen en concreet te maken aan de hand van voorbeelden, realiseerde het krachtteam zich dat een dergelijk verhaal cruciaal is als randvoorwaarde om met elkaar aan de slag te gaan om te werken aan de transitie opgaves;
  • Pragmatische proces: Om de co-creatie sprints succesvol te maken, bleken praktische zaken een hele belangrijke rol om tot versnelling te komen. De leden van het krachtteam komen uit verschillende onderdelen van de Fontys organisatie en kregen de kans om hun krachten te bundelen. De uitdaging van multidisciplinair werken werd ook door het team ondervonden. Het lijkt voor de hand te liggen, maar krachtteams krijgen in de eerste fase niet altijd de ruimte in de vorm van capaciteit om dit soort basisprocessen goed te organiseren. Leuk was dat leden van het krachtteam slimme tools inbrachten om samen effectiever te werken.

Door te werken met de 4 fases en 18 succesfactoren van de transformatie aanpak, vond het krachtteam focus en konden rollen effectief worden verdeeld om dat wat goed gaat groter te maken. Met de drie programma’s; Experiences, tools en het netwerk van het platform Transform4C werden drie korte maar krachtige sprints ingezet.

Afgelopen jaren zijn er meer stappen gezet in het onderwijs: zo werkten we ook al samen met Avans Hogeschool en Hogeschool Windesheim.

Vanaf 2024 werken we in het online platform en maken we de ingezette tools toegankelijk voor alle professionals in transitie.

You may also like these: