Transform4C presenteert half jaar resultaten uit platform 100MTC

Zes maanden na de aftrap van het platform 100 Months to Change (100MTC), werd stilgestaan bij de opbrengsten van het transitiewerk van de 100e tot de 94e maand. Op vrijdag 25 maart kwamen krachtteams van 100MTC partners samen tijdens het Changemakers Event. Er werd teruggeblikt, vooruitgekeken en samen geleerd. Na zes maanden staat er, ondanks een forse lockdown, een sterk netwerk van ambitieuze transitieprofessionals o.a. van ABN AMRO, EY, Savills, diverse ministeries en onderwijsinstellingen. In de komende zes maanden gaan zij gezamenlijk 10.000 professionals inspireren en versterken in het transitiewerk. Twee duidelijke versnellers zijn in korte tijd geïnventariseerd, waarmee direct versnelling in de transitie zoals klimaat kan worden gerealiseerd.

100MTC is met haar partners halverwege de eerste sprint en er is veel gebeurd en geleerd in de eerste partnerschappen. Ondanks de lockdown is er gestart met ruim 15 krachtteams en werden ruim 40 100MTC Experiences uitgevoerd. Dit zijn succesvol bewezen inspiratiesessies met een filmvertoning Beyond Zero en een oproep tot extra transitiestappen. Vele acties werden tijdens deze inspiratiesessies vastgesteld en vervolgens samen met krachtteams tot uitvoering gebracht. De

Call for Action data, die worden opgehaald tijdens de afsluiting van Experiences, bieden waardevolle inzichten over de bijdrage en het vermogen van professionals om bij te kunnen dragen aan de klimaatdoelen van organisaties in hun werk. Ook draagt deze tool bij aan de ontwikkeling van focus en collectieve wijsheid van de professionals uit de organisatie in slechts 2 x 10 minuten.

Balans bij ‘94 months to go’

In totaal zijn er in de eerste zes maanden meer dan 3000 professionals bereikt met deze Experiences en de forecast voor de komende maanden laat zien dat de 10.000 gehaald gaat worden. Het online platform bereikt daarnaast een grote groep professionals en studenten met haar berichtgeving. De maandelijkse berichtgeving met onder meer de maandelijkse ‘afteller’ van de maanden, bereikte maandelijks gemiddeld 50.000 professionals per maand in een groeiende community. Belangrijkste lessen zijn dat er direct en snel meer bereikt kan worden op klimaatactie door wenkend perspectief op de toekomst en slimme procesontwerpen te organiseren. Hier gaan krachtteams dan ook -waar nodig met hulp uit het platform- mee aan de slag. Er melden zich momenteel dagelijks experts en nieuwe potentiele partners om samen te werken op de missie.

Meerwaarde

De meerwaarde van het platform 100 Months to Change wordt als positief ervaren. Zo ervaart Savills dat het fijn is dat zij via het platform aansluiting hebben met andere organisaties en daardoor van elkaar kunnen leren. Het krachtteam van Dura Vermeer is blij dat de Experts van 100MTC hun helpt om de visie te bepalen; waar wil je staan als bedrijf in 2030? En daarnaast scherp te houden hoe je daar gaat komen. ABN AMBRO ziet een grote meerwaarde in het gemeenschappelijke verhaal en taal, dat geeft de juiste inspiratie en motivatie om samen met de professionals uit de organisatie de schouders eronder te zetten. In overheid wordt aangegeven dat de manier van werken focus en verantwoording mogelijk maakt.

What’s Next

Het thema van het Changemakers Event luidde ‘What’s Next’. Centraal stond de vraag: Wat leren we van de afgelopen maanden met elkaar en hoe kunnen krachtteams versnellen in hun klimaatwerk in de komende sprint? Inspiratie en concrete handvatten voor actie volgden uit het uitwisselen van 100MTC ervaringen, de resultaten uit de datatool, een What’s Next Powertalk van Interface en een expertbijdrage uit verfrissende hoek. ‘Met die inzichten kunnen changemakers nog sneller en effectiever professionals in hun organisatie of keten inspireren en versterken in het klimaatwerk. En daarmee halen ze sneller hun duurzame doelen dan peers,’ aldus Charlotte Extercatte, mede-oprichter van het wereldwijde platform 100MTC en tevens expert in de Nederlandse organisatie.

Klimaatwerkers

De lancering van het boek Klimaatwerkers vond plaats bij de afsluiting van het programma. Het boek bevat toegankelijke verhalen over inzichten uit theorie, praktijkverhalen van pioniers en een simpel stappenplan voor elke professional met klimaatambitie. Het is ook bedoeld voor directies en bestuurders om het gesprek te starten in organisaties en zo het onderbenutte potentieel te benutten van de vele medewerkers, klanten en leveranciers om samen te werken aan een toekomstbestendige organisatie.

90 Months to go: Leiders aan zet

De komende tijd staan er diverse activiteiten op stapel, waaronder publieke experiences in onder meer Museon Omniversum, een speciaal programma voor docenten en studenten in het onderwijs en een online academie. Op 1 juli vindt het vervolg op deze bijeenkomst plaats. Dan komen de C-level leiders van de partners van 100MTC samen tijdens de C-Table. Voor hen liggen er nog kansen het potentieel van hun medewerkers, klanten en leveranciers direct te benutten dankzij de inzichten uit de Datatool en de contacten van het platform.

You may also like these: