Transitiepioniers lanceren 100 Months to Change

Om tegen 2030 55% vermindering van broeikasgassen te realiseren, start een collectief van pioniers op 1 september een wereldwijd programma: 100 Months to Change. Omdat we nog maar 100 maanden de tijd hebben voor het behalen van de essentiele klimaatdoelen en andere transitie opgaves in 2030 en beyond, willen we professionals in overheid, bedrijfsleven en onderwijs aanzetten tot daadwerkelijke acties. Drijvende kracht is een ervaren team van pioniers, onder meer bekend van de introductie van de film An Inconvenient Truth, het Nationaal Sustainability Congres en Duurzaam Gebouwd. 

Slechts 40% van de bedrijven heeft klimaatdoelen opgesteld en daarvan wordt slechts 10% behaald. Ook de overheid lijkt de klimaatdoelen en andere opgaves van 2030 niet te gaan halen. Initiatiefnemer Charlotte Extercatte: ‘Het klimaatvraagstuk is echt mensenwerk. Als we geen doelen stellen, gaan we die 55% niet halen. Daar waar er al actie is, kunnen we nog zoveel meer als we het slim organiseren. Dat leerden we van de pioniers, die al jaren ervaring hebben met klimaatoplossingen. Met dit programma gaan we al die ervaring heel snel toepassen in alle sectoren. Dit vergroot de kans dat we doelen behalen en in het meest gunstige IPCC6 scenario uitkomen’.

Community van leiders en professionals

100 Months to Change is de naam van de campagne en de community waarmee leiders en professionals wereldwijd worden uitgedaagd. Het is een transformatieprogramma dat bestaat uit het delen van inspirerende verhalen van pioniers en een actieprogramma dat acties faciliteert en impact meet. De pioniersverhalen bewijzen dat het mogelijk is om positieve verandering te organiseren en daarmee bij te dragen aan de oplossing van de klimaatuitdagingen. Mijlpalen in het eerste jaar van het programma zijn premieres van de film Beyond Zero in diverse landen. In Nederland is dat op het 20ste Nationaal Sustainability Congres op 11 november.

Internationale beweging

100 Months to Change is een initiatief gestart in de VS door klimaatpioniers die zich inzetten voor concrete actie om de klimaatdoelen in 2030 – 100 maanden vanaf de oprichting van het programma – te behalen. Via inspirerende  events en het aanzetten tot concrete actie en een community van changemakers zet de groep professionals in de overheidsector, het onderwijs en het bedrijfsleven aan het denken over de korte tijd die er nog is om te leren hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Met een slimme tech tool wordt kennis opgedaan en gedeeld en worden relevante inzichten opgedaan m.b.v. data.

Initiatiefnemers in Nederland zijn Folkert van der Molen (o.a. Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen en Nationaal Sustainability Congres), Maurits Groen (o.a. Milieu Magazine, WakaWaka en Kipster), Yvette Watson (PHI Factory, Nr3 Duurzame 50), Wietse Walinga (o.a. Duurzaam Gebouwd) en Charlotte Extercatte (o.a. Institute for Corporate Transformation). Samen maken zij deel uit van een internationaal netwerk.

You may also like these: