De grote aardappelverwerker McCain -welbekend als leveranciers van de ‘frietjes van de McDonalds’ – startte in 2013 onder de brand-noemer ‘Be Good, Do Good’ een zeer ambitieus Europees programma om medewerkers te betrekken bij het innovatietraject om te verduurzamen in de brede zin van het woord. Een aardappelverwerker heeft met de opkomst van technologie, de effecten van klimaatverandering en de veranderende behoefte van mensen (bijv. gezonder eten, obesitas, etc.) goede reden om met nieuwe business modellen en proces- en productinnovaties te kantelen naar een business model dat meervoudige waarde creëert en een waarbij de organisatie een andere rol in de keten inneemt.

Gedurende twee jaar was Charlotte aan boord als sparringspartner op het programmamanagement en de conceptontwikkeling van het Europese engagement programma zodat de beoogde doelen bereikt zouden worden. ‘Een spannende -en voor McCain ‘andere’- aanpak die zeker heeft geleid tot beweging en nieuwe inzichten en ideeën. Daar doen we het voor!’.

Menselijke factor bleek onderbenut
Samen met de global sustainability director als opdrachtgever gingen we in eerste instantie op zoek naar de juiste partners in de organisatie om draagvlak en enthousiasme te creëren om de beweging die we wilden creëren ook te faciliteren op basis van intrinsieke motivatie. Er volgde een rondje langs locaties, veel gesprekken en een inspirerende Experience met managers samen in Madrid tijdens een Sales Top. Het bleek waardevol om met elkaar vast te stellen dat de menselijke factor met dit programma meer van waarde zou worden voor de organisatie. De eerste 25 mensen zorgden vervolgens voor juiste brandstof in de ‘landen’.

Aanstekelijk enthousiast
Hoe begon het dan? Er was een verhaal dat daarvoor aanstekelijk genoeg bleek. Dusdanig aanstekelijk dat het als vanzelf ‘voor de organisatie zou gaan werken’. Het bleek dat er al ontzettend veel kleine dingen al gebeuren in de organisatie, die door de ‘doeners-cultuur’ wel gedaan wordt, maar niet zo snel gedeeld. Het verhaal was al aanwezig in de organisatie, maar werd niet benut.

Dat concept bleek de ‘Small Acts of Goodness te zijn’. Verhalen die het delen waard bleken, van Nederland tot Polen tot.. Colombia! De CEO EMEA had zijn eigen ‘Small Act of Goodness’, een bijzonder verhaal van een klein idee met potentie en waar doorzettingskracht en vernieuwend denken voor nodig was. Precies datgene wat men bij McCain medewerkers aan engagement en gedrag wilde stimuleren door middel van dit programma. Het verhaal van de CEO is uitgemond in een unieke samenwerking met Professor Yunus en heeft geleid tot een Social Enterprise Concept. Een nieuw en succesvol business model dat inmiddels ook in Europa wordt uitgerold.

Met dat verhaal konden we de boodschap in het concept verwerken dat Small Acts of Goodness…..kunnen een enorme maatschappelijke EN business impact hebben! Inmiddels heeft de de CSR groep in Continental Europe zich de principes van het transformatie werken volgens de veerkrachtformule eigen gemaakt en zijn zij prima in staat dit balletje verder te laten rollen zonder de aanpak. En het goede nieuws: de global organisatie van McCain Foods heeft de aanpak overgenomen. Er zijn honderden verduurzamingsideeën – van klein tot groot – bedacht en ontwikkeld onder regie van Human Resources netwerk in diverse landen en uitgerold. Communicatie zorgde voor de beleving en Duurzaamheid vertaalde de output in nieuw beleid.

Opvallend in dit project: zoals veel in onze vraagstukken blijken de ‘ziel’ van familiebedrijven en een frontman met een krachtige visie een belangrijke motor voor vernieuwing. Het is bijv. deze tekst van Wallace McCain geweest die de essentie van het Engagement programma goed beschreef en die we als geloofwaardig element konden inzetten in de verhaallijn waarmee we professionals  verbinden binnen McCain:

Our success was mostly because we were able to build a team of truly great people.

People who cared a lot.

People who didn’t care so much about the material things of power, title, and money;

they just wanted to get things done (quickly), just like Harrison and me,

and they wanted to make a difference.

People who were honest, hard working, persevering, direct, and dedicated to success;

people who shared our dreams –

that’s what made McCain a smashing success…

Wallace McCain, 2003

Jaar:
2014-2015
Diensten:
Full service
Opdrachtgever:
McCain Foods
Functie:
Sparringspartner for director continental Europe COMS & CSR

Bekijk ook