Hoe transformeer je met de kracht van de publieke sector naar een circulaire economie? Met ambtenaren met Lef.

DuurzaamDoor is een initiatief van RVO en LNV met als ambitie om te leren hoe je binnen de circulaire economie kan versnellen in transitie, specifiek voor ambtenaren. Door overheden en maatschappelijke initiatieven samen te brengen, wordt samengewerkt aan het leren over transformeren als manier om te versnellen in de transitie opgaves. Deze worden nu niet gehaald, zoals blijkt uit de SDG monitor en reports, zoals het Circular Gap report. De doelen zijn haalbaar als er meer ambtenaren met lef aan tafel komen.

De manier van werken van Transform4C helpt DuurzaamDoor om in kaart te brengen waar mogelijkheden tot versnelling in transitie liggen bij stakeholders van de opgave. Transform4C werkt in de afgelopen jaren met DuurzaamDoor in het algemeen en in het bijzonder met de Participatietafel Circulaire Economie aan het versnellen van de circulaire economie. In meerdere fasen werkt zij met DuurzaamDoor aan Sprints rondom thema circulariteit en wat een ambtenaar kan doen om innovatieve circulaire initiatieven te helpen opschalen, zodat we de doelen uit het grondstoffenakkoord halen. Om in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken door vooral meer te recycelen en upcycelen is het wenselijk om te versnellen in transitie. Tijdens deze samenwerking werd onder meer vastgesteld waar focus nodig is om te kunnen versnellen, zoals de bijdrage van ambtenaren in transitie opgaves in de regio. Hierover is kennis opgehaald, gevalideerd en vervolgens wordt ingezet op doorwerking door middel van onder meer ronde tafels, artikelen en webinars. Hiermee voeden we ambtenaren in regio en rijk en partijen uit het ecosysteem om tot versnelling te komen. Dit programma heet nu ‘Ambtenaren met Lef’. 

Ook leert DuurzaamDoor zelf van het werken in transitie : de participatietafel werkt zelf met de theory of transformation om het eigen werk te organiseren. In deze sprintjes is het proces organiseren belangrijk gebleken en daarop was onvoldoende capaciteit beschikbaar. Daarop heeft DuurzaamDoor Process Support van Transform4C ingezet. De meerwaarde was groot omdat het werken in transitie een beroep doet op nieuwe vaardigheden in het team. Het aantal mensen dat actief is in de circulaire energie is groot. Heel veel wordt bilateraal of in groepsverband georganiseerd en het neemt dan ook veel tijd en regelwerk in beslag. Ook was het werken in sprints en vanuit krachtteams nieuw voor DuurzaamDoor. Het werken op deze manier vraagt om een andere manier van plannen en organiseren. De inzet van een Sprint Proces Support faciliteert dit door de planning en organisatie van de sprints te begeleiden met behulp van handige tools die je in een sprint kunnen ondersteunen.  

> Benieuwd naar het verhaal van Proces Support bij DuurzaamDoor? Lees hier het interview.

Meer weten over de mogelijkheden om een Sprint proces support binnen je team te krijgen? Klik hier.

Diverse bronnen:

Een overzicht van verhalen van Ambtenaren met Lef in een whitepaper en webinar.

Het eerste onderzoek die Transform4C en AmbassadorWise deden met DuurzaamDoor:  Perspectief met onderzoek.

Opdrachtgever:
RVO DuurzaamDoor

Bekijk ook